Institut for Kultur og Læring

Studienævnet for Sprog og Internationale Studier

Studienævnets sammensætning

Forretningsorden for studienævnets arbejde (Standardforretningsorden for kollegiale organer)

 

 

 

Formand


Ben Dorfman
Kroghstraede 3, rum 5.212
Telefon: 9940 9179
E-mail: bdorfman@ikl.aau.dk


øvrige valgte medlemmer (studerende)

LISE:
Celina Dambek Sørvin (næstformand)
Freja Rosenlund

Helene Elisabeth Strøm Hede.

SPANSK:
Andrea Nygaard Silkjær.


Øvrige valgte medlemmer (undervisere) 

Ben Dorfman
Ana Maria Macias
Kirsten Jæger


Observatører

Morten Ziethen, studieleder
Susanne Hald, uddannelseskoordinator
Ane Cathrine Løgstrup, studievejleder LISE
Hannah Bilde Houmann, studievejleder SIS Spansk


Studienævnssekretær

Inga Ernst Andersen
Kroghstraede 3, rum 3.247
Telefon: 9940 9190
E-mail: inga@ikl.aau.dk
   

Evaluering af uddannelse og undervisning

Evaluering af uddannelse og undervisning ved Studienævnet for Sprog og Internationale Studier

Her kan du læse om Aalborg Universitets kvalitetssikring og -udvikling af uddannelser.

Studienævnet evaluerer hvert semester undervisningen på uddannelserne under Studienævnet for Sprog og Internationale Studier. Evalueringerne omfatter kurser, projektarbejde, det samlede semester og den samlede uddannelse (uddannelsesevaluering). Se procedure for evaluering af undervisning og uddannelser ved Institut for Kultur og Globale Studier.

Nedenfor kan du se de seneste resultater af evalueringen.

Evaluering af uddannelse og undervisning

Aftagerpanelet

Aftagerpanelet ved Studienævnet for Sprog og Internationale Studier

Et aftagerpanel evaluerer løbende studienævnets uddannelser for at sikre kvaliteten af uddannelserne. Aftagerpanelet dækker ud over studienævnets to bacheloruddannelser (Spansk sprog og internationale studier samt Language and International Studies, English) endvidere kandidatuddannelsen i Culture, Communication and Globalization, som hører under Studienævnet for Tværkulturelle Studier.

De nuværende medlemmer af aftagerpanelet er:

  • Zuzanna Warsoe, Project Coordinator, Helsinki Foundation for Human Rights
  • Marie-Louise Gammelgaard Larsen, Head of Section, Danish Ministry of Immigration and Integration
  • ​Peter Graversen, Projektleder, Enjoy Limfjorden
  • Maj Norman Pallesen, Senior Global Mobility Consultant , LEGO
  • Heidi Westerby, Projekt manager, DEIF Wind Power Technology
  • Falko Nørr, Communication and Strategy Consultant
  • Anette Galskjøt, Chief Executive Officer IFHP
  • Nicolai Houe, Consultant, MacMann Berg
  • Margrethe Thomassen, Netværkskoordinator for flygtninge  / integrationsmedarbejder Mariagerfjord Kommune

Se Ramme for dialog med aftagerpaneler samt kommissorium for aftagerpaneler tilknyttet Aalborg Universitet.

Aftagerpanelet

Studieordninger Sprog og Internationale Studier
Institut for Kultur og Læring ・ Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst ・ A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV・ Tlf.: 9940 8005 ・E-mail: kultur-laering@ikl.aau.dk
 P-NR. Aalborg: 1003403162・ P-NR. København: 1017491810・EAN 5798000420922 ・CVR/VAT-nr.: DK 29102384