Spring til indhold
ForsideUddannelserStudienævn

Studienævn for International Virksomhedskommunikation

Institut for Kultur og Læring

Studienævn for International Virksomhedskommunikation

Institut for Kultur og Læring

Kontakt

Studienævnetssammensætning for International Virksomhedskommunikation
Studienævnet for International Virksomhedskommunikation (BA- og kandidatuddannelser inden for engelsk, spansk og tysk virksomhedskommunikation).
Studienævnsforperson
Aase Voldgaard Larsen
Kroghstræde 3, 5.206
Tlf.: 9940 9172
voldgaard@ikl.aau.dk
Studienævnssekretær
Karina Ørskov Kristiansen
Kroghstræde 3, 3.241
Tlf: 9940 9153
karina@ikl.aau.dk
Studienævnsnæstforperson
Pia Bækkelund Jensen
Øvrige valgte medlemmer (studerende)
Anna Clarice Sotto Abacan
Øvrige valgte medlemmer (undervisere)
Lise-Lotte Holmgreen

David Stevens

Mia Thyregod Rasmussen

Aftagerpanelet

Bachelor- og kandidatuddannelserne i International Virksomhedskommunikation har nedsat et aftagerpanel, som har til opgave at drøfte spørgsmål om uddannelserne og sikre en dialog mellem uddannelserne og aftagerne om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet. Aftagerpanelet spiller ligeledes en stor rolle i udviklingen og akkrediteringen af nye og eksisterende uddannelser.

Aftagerpanelet

Bachelor- og kandidatuddannelserne i International Virksomhedskommunikation har nedsat et aftagerpanel, som har til opgave at drøfte spørgsmål om uddannelserne og sikre en dialog mellem uddannelserne og aftagerne om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet. Aftagerpanelet spiller ligeledes en stor rolle i udviklingen og akkrediteringen af nye og eksisterende uddannelser.

Panelets mødeplan

Evaluering af uddannelse og undervisning

Studienævnet evaluerer hvert semester undervisningen på uddannelserne under Studienævnet for International Virksomhedskommunikation. Evalueringerne omfatter kurser, projektarbejde, det samlede semester og den samlede uddannelse (uddannelsesevaluering). Nedenfor kan du se de seneste resultater af evalueringen.

Læs mere om procedure for evaluering af undervisning og uddannelser ved Institut for Kultur og LæringLæs mere om procedure og årshjul for evaluering på International VirksomhedskommunikationLæs mere om Aalborg Universitets kvalitetssikring og –udvikling af uddannelser

Evaluering af uddannelse og undervisning