AAU logo

Institut for Kultur og Læring

Studierådet ved Institut for Kultur og Læring


Robert Christian Thomsen
Lektor
Studieleder for uddannelserne ved Institut for Kultur og Læring
Tlf.: 9940 9131
E-mail: thomsen@hum.aau.dk

 


Ben Dorfman  
Lektor
Studienævnsformand, Studienævnet for Sprog og Internationale Studier
Tlf.: 9940 9179
E-mail: bdorfman@hum.aau.dk


Susanne Hald

Faglig områdeleder for uddannelserne ved Institut for Kultur og Læring
Tlf.: 9940 9872
E-mail: sushald@hum.aau.dk


Marie Møller Jensen 
Lektor
Studienævnsformand, Studienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
Tlf.: 9940 3279
E-mail: mariemj@hum.aau.dk


Martin Bak Jørgensen 
Lektor
Studienævnsformand, Studienævnet for Tværkulturelle Studier
Tlf.: 9940 8390
E-mail: martinjo@hum.aau.dk


Lone Krogh
 
Lektor
Studienævnsformand, Studienævnet for Læring, IT og Organisation
Tlf.: 9940 8007
E-mail: lkr@hum.aau.dk


Aase Voldgaard Larsen 
Lektor
Studienævnsformand, Studienævnet for International Virksomhedskommunikation 
Tlf.: 9940 9172
E-mail: voldgaard@hum.aau.dk


Louise Mønster 
Lektor
Studienævnsformand, Studienævnet for Dansk
Tlf.: 9940 9155
E-mail: louise@hum.aau.dk


Line Revsbæk
 
Lektor
Studienævnsformand, Studienævnet for Efteruddannelse i Læring og Filosofi
Tlf.: 9940 3403
E-mail: revsbaek@hum.aau.dk


Kathrine Vognsen

Faglig områdeleder for uddannelserne ved Institut for Kultur og Læring
Tlf.: 9940 3392
E-mail: kathrine@hum.aau.dk


Keld Thorgård

Institutleder ved Institut for Kultur og Læring
Tlf.: 99409780
E-mail: kt@hum.aau.dk


Morten Ziethen
 
Lektor
Studienævnsformand, Studienævnet for Anvendt Filosofi
Tlf.: 9940 3416
E-mail: mz@hum.aau.dk

Udover studienævnformænd og områdeledere deltager næstformændene i studienævnene. Lejlighedsvis deltager institutleder og prodekan for uddannelse ved Det Humanistiske Fakultet. Endvidere deltager studie- og studienævnssekretærerne på skift. 

Valg 

Valg til Studierådet udskrives mandag den 30. september og afstemning afholdes til november 2019. Både studerende og ansatte er på valg til Studierådet.

► Se mere om valg på AAU på valgsekretariatets hjemmeside

Institut for Kultur og Læring ・ Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst ・ A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV・ Tlf.: 9940 8005 ・E-mail: kultur-laering@hum.aau.dk
P-nr. Aalborg: 1003403162, P-nr. København: 1017491810・ CVR/VAT-nr.: DK 29102384