Spring til indhold
ForsideVidensamarbejde

Institut for Kultur og Læring

Kultur og Læring i Dagtilbud og Skole

Følg os på FacebookFølg os på LinkedIn

Institut for Kultur og Læring

Kultur og Læring i Dagtilbud og Skole

Om Kultur og Læring i Skole og Dagtilbud

Denne portal formidler den forskning inden for det pædagogiske område (dagtilbud, skole og ungdomsuddannelse), som foregår på Institut for Kultur og Læring. Karakteristisk for vores forskning er, at vi i høj grad fokuserer på fagprofessionelles læring i forhold til deres kerneopgave. Nærmere bestemt den kerneopgave det er at understøtte børn og unges læring, udvikling, dannelse og trivsel. Professionel læring handler for det første om at blive bevidst om, reflektere over og systematisere den læring, fagprofessionelle gennemgår i samspillet med børnene og de unge. For det andet handler professionel læring om at få blik for organisering af samarbejdet omkring en refleksiv pædagogisk praksis. For det tredje handler det om ledelse af pædagogisk personale i forhold til at skabe og opretholde en kontinuerlig lærings- og evalueringskultur.

På portalen kan du finde information om de forskere, der arbejder i netop dette felt. Du kan desuden finde beskrivelser af aktuelle projekter, ligesom du kan finde ideer til, hvad du kan samarbejde med en forsker om, samt viden om og inspiration til hvordan samarbejdet kan foregå i en forbedring af jeres pædagogisk praksis og professionelle læring.

Portalen er delt op i søjlerne dagtilbud, skole og ungdomsuddannelse. Du vil opdage, at flere af forskerne går igen i to eller alle søjler. Det skyldes netop den organisatoriske og institutionelle vinkel, mange af instituttets forskere har på uddannelsesområdet. Mange af forskerne er således optaget af særlige organisatoriske tilgange til forbedring af professionel læring snarere end specifikke sektorområder. Flere forskere arbejder desuden i feltet omkring overgange mellem de forskellige uddannelsesniveauer.