AAU logo

Institut for Kultur og Læring

Faglige netværk og labs ved Kultur og Globale Studier

ALT - Aktionsforskning og Læring på Tværs

ALT - Aktionsforskning og Læring på Tværs, Institut for Kultur og Læring, AAU

Aktionsforskning og Læring på Tværs er et tværfagligt forskningsnetværk om aktionsforskning. Inden for forskning tager visionen og strategien for forskningssamarbejder udgangspunkt i ”løsningsorienteret og tværdisciplinær forskning, der gør en samfundsmæssig forskel”. 

Læs mere om ALT

CERCOP - Center for Forskning i Samtidslyrik

CERCOP - Center for Forskning i Samtidslyrik, Institut for Kultur og Læring, AAU

Center for Forskning i Samtidslyrik (CERCOP) består af 10 ansatte lyrikforskere og et stort antal tilknyttede lyrikforskere fra hele verden. CERCOP arrangerer konferencer, seminarer og forelæsninger og udgiver artikler, antologier, monografier samt undervisnings- og pressemateriale.

Læs mere om CERCOP

C-Inter

C-Inter, Institut for Kultur og Læring, AAU

C-Inter samler forskere, der arbejder teoretisk og empirisk med internationalisering på universiteter, i organisationer og samfundet generelt. 

 

Læs mere om C-Inter

ILD-LAB - forskningslab: IT og læringsdesign (ILD)

ILD-LAB - forskningslab: IT og læringsdesign (ILD), Institut for Kultur og Læring, AAU

Laboratoriet samler forskere, studerende og samarbejdspartnere, som arbejder med at nytænke og innovere læreprocesser gennem it. Forskningen knytter an til undervisningen i læring, kommunikation og informationsvidenskab på de eksisterende bachelor- og kandidatuddannelser, på cand.it.-uddannelsen i it, læring og organisatorisk omstilling, de planlagte cand.it.-uddannelser i interaktive digitale medier og oplevelsesdesign.

Læs mere om ILD-LAB

IRGiC - Interdisciplinære Kulturstudier

IRGiC - Interdisciplinære Kulturstudier, Institut for Kultur og Læring, AAU

Interdisciplinære Kulturstudier (IRGIC) består af 24 forskere inden for fagområderne nordisk, engelsk, tysk og spansk litteratur og kultur, idé- og mediehistorie samt musik. IRGIC afholder hvert år konferencer og har udgivet en række fagfællebedømte antologier. Læs mere om IRGIC

NorLyr - Netværket Nordisk modernistisk lyrik

NorLyr - Netværket Nordisk modernistisk lyrik, Institut for Kultur og Læring, AAU

Netværket Nordisk modernistisk lyrik (NorLyr) blev stiftet i 2003 af en række forskere fra universiteter i Danmark, Norge, Sverige og Finland. NorLyr består af 16 nordiske lyrikforskere, afholder hvert år konferencer og har udgivet en række fagfællebedømte antologier.

Læs mere

TRU - Turismeforskning

TRU - Turismeforskning, Institut for Kultur og Læring, AAU

TRU har som fælles forskningstema destinationsdynamik. Vi fokuserer på samspillet mellem udbud og efterspørgsel på turismedestinationer set i en bred kulturel, samfundsmæssigt, historisk og ikke mindst international kontekst.

Læs mere om TRU

Institut for Kultur og Læring ・ Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst ・ A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV・ Tlf.: 9940 8005 ・E-mail: kultur-laering@hum.aau.dk
 P-NR. Aalborg: 1003403162・ P-NR. København: 1017491810・EAN 5798000420922 ・CVR/VAT-nr.: DK 29102384

Baggrundsfoto: "Klitgården at sunset" af Jens-Werner Dam