Institut for Kultur og Læring

Faglige netværk og labs

Aktionsforskning og Læring på Tværs (ALT)

ALT - Aktionsforskning og Læring på Tværs, Institut for Kultur og Læring, AAU

Aktionsforskning og Læring på Tværs er et tværfagligt forskningsnetværk om aktionsforskning. Inden for forskning tager visionen og strategien for forskningssamarbejder udgangspunkt i ”løsningsorienteret og tværdisciplinær forskning, der gør en samfundsmæssig forskel”. 

Læs mere

 

Center for Forskning i Samtidslyrik (CERCOP)

CERCOP - Center for Forskning i Samtidslyrik, Institut for Kultur og Læring, AAU

Center for Forskning i Samtidslyrik (CERCOP) består af 10 ansatte lyrikforskere og et stort antal tilknyttede lyrikforskere fra hele verden. CERCOP arrangerer konferencer, seminarer og forelæsninger og udgiver artikler, antologier, monografier samt undervisnings- og pressemateriale.

Læs mere

 

Center for filosofi og offentlig politik (C3P)

C3P - Center for filosofi og offentlig politik, Institut for Kultur og Læring, AAU

Center for filosofi og offentlig politik (C3P) er et forskningscenter, der fokuserer på normative aspekter af spørgsmål om den offentlige orden set ud fra politisk, økonomisk og juridisk filosofi.

Læs mere

 

C-Inter

C-Inter, Institut for Kultur og Læring, AAU

C-Inter samler forskere, der arbejder teoretisk og empirisk med internationalisering på universiteter, i organisationer og samfundet generelt. 

 

Læs mere

Forskningscenter for Video

Forskningscenter for Video, Institut for Kultur og Læring, AAU

På forskningscenteret undersøger vi økologierne i udvikling og brug af videokonferencer og videobaserede produktioner i organisatoriske og uddannelsesmæssige læringssammenhænge.

Læs mere

 

Grøn Omstilling

Grøn Omstilling

Indsatsen HUM Klima og Grøn Omstilling samler forskere der arbejder med klima og grøn omstilling, og skaber opmærksomhed på den brede vifte af emner og perspektiver, som Institut for Kultur og Læring beskæftiger sig med.

læs mere

 

Higher Education Research Unit (HERU)


Higher Education Research Unit (HERU) er en forskningsenhed ved Institut for Kultur og Læring, der fokuserer på de videregående uddannelser i et internationalt og globalt perspektiv såvel som i et nationalt og lokalt perspektiv.

Læs mere

ILD-LAB - forskningslab: IT og læringsdesign (ILD)

ILD-LAB - forskningslab: IT og læringsdesign (ILD), Institut for Kultur og Læring, AAU

Laboratoriet samler forskere, studerende og samarbejdspartnere, som arbejder med at nytænke og innovere læreprocesser gennem it. Forskningen knytter an til undervisningen i læring, kommunikation og informationsvidenskab på de eksisterende bachelor- og kandidatuddannelser, på cand.it.-uddannelsen i it, læring og organisatorisk omstilling, de planlagte cand.it.-uddannelser i interaktive digitale medier og oplevelsesdesign.

Læs mere

 

Interdisciplinære Kulturstudier (IRGiC)

IRGiC - Interdisciplinære Kulturstudier, Institut for Kultur og Læring, AAU

Interdisciplinære Kulturstudier (IRGIC) består af 24 forskere inden for fagområderne nordisk, engelsk, tysk og spansk litteratur og kultur, idé- og mediehistorie samt musik. IRGIC afholder hvert år konferencer og har udgivet en række fagfællebedømte antologier. Læs mere

 

latinamerikanske studier (LAS)

LAS - Latinamerikanske studier, Institut for Kultur og Læring, AAU

Kurset udforsker de vigtigste spørgsmål og dynamik i moderne politiske og sociale spørgsmål i Latinamerika, herunder den komplekse karakter af samfunds-miljønexusen, nye sociale bevægelser og civilsamfundsorganisationer i regionen, menneskerettighedspolitikken og latinamerikanske kulturer og samfund.

Læs mere

 

LABORATORIUM FOR PRAKSISRETTET DAGTILBUDS- OG SKOLEFORSKNING (LSP)

LSP - Laboratorium for praksisrettet dagtilbuds og skoleforskning, Institut for Kultur og Læring, AAU

Forskningsnetværket LSP – Laboratorium for praksisrettet dagtilbuds og skoleforskning har siden 2011 specialiseret sig i design og gennemførelse af forsknings- og udviklingsprojekter inden for dagtilbud og skole. Projekterne har ofte fokus på opbygning af en sammenhængende forbedringsindsats omring arbejdet med kvalitet, ligesom kortlægning og kapacitetsopbygning er vigtige elementer.

LÆS MERE

 

Netværket Nordisk modernistisk lyrik (NorLyr)

NorLyr - Netværket Nordisk modernistisk lyrik, Institut for Kultur og Læring, AAU

Netværket Nordisk modernistisk lyrik (NorLyr) blev stiftet i 2003 af en række forskere fra universiteter i Danmark, Norge, Sverige og Finland. NorLyr består af 16 nordiske lyrikforskere, afholder hvert år konferencer og har udgivet en række fagfællebedømte antologier.

Læs mere

 

Nordic Literary History Now

Nordic Literary History Now, Institut for Kultur og Læring, AAU

Udgangspunktet for netværket Nordic Literary History Now er, at den aktuelle forskning i litteraturhistorie og historiografi i Norden antyder sidstnævnte.

Læs mere

 

Social ekskludering og læring (SEAL)

SEAL - Social ekskludering og læring, Institut for Kultur og Læring, AAU

SEAL identificerer og udfordrer aktuelle sociale ekskluderingsprocesser både på mikroniveau og i organisatoriske sammenhænge, ​​i et lokalt såvel som et globalt perspektiv. 

Læs mere

 

Teknologisk-antropologiske laboratorium (TANT lab)

TANT Lab - Teknologisk-antropologiske laboratorium, Institut for Kultur og Læring, AAU

Vi er et laboratorie med digital metoder på Aalborg Universitet i København. Huset ligger i Techno-Anthropology Research Group, vi arbejder tværfagligt med en stærk baggrund inden for videnskab og teknologi.

Læs mere

 

Turismeforskning (TRU)

TRU - Turismeforskning, Institut for Kultur og Læring, AAU

TRU har som fælles forskningstema destinationsdynamik. Vi fokuserer på samspillet mellem udbud og efterspørgsel på turismedestinationer set i en bred kulturel, samfundsmæssigt, historisk og ikke mindst international kontekst.

Læs mere

 

Video Research Lab Aalborg (VILA)

VILA - Video Research Lab Aalborg, Institut for Kultur og Læring, AAU

VILA samler eksperter fra flere forskningsdomæner på Aalborg Universitet, der arbejder med digital videoproduktion såvel som analyse, for at lette viden skabelse og deling af bedste praksis på tværs af forskningssamfund, der arbejder med indsamling, produktion og analyse af videodata - både lokalt og nationalt.

Læs mere

 

X-LAB: Design, Læring og innovation


X-lab samler hold af lærde, teknologer, praktikere og studerende til at dele en forpligtelse til at designe for at lære for reel social forandring.

Læs mere

Institut for Kultur og Læring ・ Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst ・ A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV・ Tlf.: 9940 8005 ・E-mail: kultur-laering@hum.aau.dk
 P-NR. Aalborg: 1003403162・ P-NR. København: 1017491810・EAN 5798000420922 ・CVR/VAT-nr.: DK 29102384

Baggrundsfoto: "Klitgården at sunset" af Jens-Werner Dam