Spring til indhold
ForsideUddannelser

Institut for Kultur og Læring

Studievejledning

Som en hjælp til både nuværende og kommende studerende er der tilknyttet en studievejleder til alle bachelor- og kandidatuddannelser på Aalborg Universitet. Studievejlederne er AAU-studerende, og som sådan kan de hjælpe dig med at vejlede dig fra en studerendes perspektiv. Vores studievejledere er tilgængelige for studerende og potentielle studerende for en bred vifte af problemer, bekymringer og interesser.

Institut for Kultur og Læring

Studievejledning

Som en hjælp til både nuværende og kommende studerende er der tilknyttet en studievejleder til alle bachelor- og kandidatuddannelser på Aalborg Universitet. Studievejlederne er AAU-studerende, og som sådan kan de hjælpe dig med at vejlede dig fra en studerendes perspektiv. Vores studievejledere er tilgængelige for studerende og potentielle studerende for en bred vifte af problemer, bekymringer og interesser.

Du har altid mulighed for at kontakte den decentrale studievejleder, hvis du har spørgsmål vedr. studiet og de muligheder, studiet giver dig.

Hvis du har spørgsmål af mere generel karakter vedr. uddannelserne på Aalborg Universitet, kan du kontakte AAU Studie- og Trivselsvejledning.

Typiske spørgsmål til studievejlederen vedrører studiets opbygning og indhold, fagenes indhold og indbyrdes sammenhæng, studieform og studiemiljø, eksamen, dispensationer, udlandsophold, samt overbygnings-, beskæftigelses-, og øvrige fremtidsmuligheder.

Der er selvfølgelig også nogle, der har behov for at henvende sig med spørgsmål af mere personlig karakter. Her kan studievejlederen også være behjælpelig. Du skal vide, at alle spørgsmål er velkomne, og at din henvendelse behandles fortroligt, da studievejlederen har tavshedspligt.

Du kan træffe studievejlederen i den ugentlige kontortid eller aftale et møde via mail eller telefon.

Det er også studievejlederen, der repræsenterer uddannelsen over for nye, potentielle studerende. Du vil derfor kunne møde vejlederen ved arrangementer som f.eks. "Åbent Hus", "Kandidat- og sidefagsdag" og "Studiepraktik".

Kontakt den centrale studievejledning

Ved den centrale studievejledning kan du finde info omkring studievalg og optagelse, studieskift, trivsel, hverdagen som studerende, dispensation, orlov, barsel, og meget mere.

Studievejledningen Aalborg

Fibigerstræde 10
9220 Aalborg Ø.
Telefon: 9940 9440
E-mail: studievejledning@aau.dk

Studievejledningen AAU København

Frederikskaj 12, 1 sal i den røde boks
2450 København SV
Tlf.: 9940 2450
E-mail: studievejledning@cph.aau.dk