Spring til indhold
ForsideUddannelser

Institut For Kultur Og Læring

Censorkorps­sekretariatsbetjening

Institut For Kultur Og Læring

Censorkorps­sekretariatsbetjening

Censorkorpssekretariatsbetjening

Institut for Kultur og Læring på AAU sekretariatsbetjener tre landsdækkende censorkorps, der benyttes af AAU, AU, KU, SDU og RUC:

 • Censorkorps for Engelsk
 • Censorkorps for Internationale og Europæiske studier
 • Censorkorps for Uddannelsesvidenskab, Gymnasiepædagogik og Læring

Censorerne allokeres via it-systemet Censor it: www.kulturoglæring.censor-it.dk

Funktionsbeskrivelse for sekretariatsbetjening af censorkorps.

De tre censorkorps benyttes af følgende uddannelser:

Engelsk

 • Engelsk, RUC
 • Engelsk, SDU
 • Engelsk, SDU
 • Amerikanske studier, SDU
 • Engelsk, AAU
 • Engelsk sprog og internationale studier, AAU
 • Kulturforståelse, AAU
 • Engelsk, KU
 • Engelsk sprog, litteratur og kultur, AU
 • Contemporary communication in English, AU
 • Engelsk, AU

Internationale og europæiske studier

 • Engelsk sprog og internationale studier, AAU
 • Culture, communication and globalization, AAU
 • Tourism, AAU
 • Interkulturelle studier, AU
 • Europastudier, AU
 • Humanistiske konflikstudier, AU
 • Addressing global challenges, AU
 • Internationale studier, AU

Uddannelsesvidenskab, gymnasiepædagogik og læring

 • Uddannelsesvidenskab, AU
 • It, læring og organisatorisk omstilling, AAU
 • Læring og forandringsprocesser, AAU
 • Organisatorisk læring, AAU
 • Procesledelse og organisatorisk forandring, AAU
 • Læreprocesser, AAU
 • Ledelses- og organisationspsykologi, AAU
 • Pædagogisk ledelse, AAU
 • Innovation og kreativt læringsdesign, AAU
 • Datadrevet organisationsudvikling, AAU
 • Gymnasiepædagogik – Didaktik, SDU
 • Gymnasiepædagogik – Ledelse, SDU


Uddannelserne på Institut for Kultur og Læring, AAU, gør også brug af andre censorkorps, der sekretariatsbetjenes på andre universiteter i Danmark.

Se den samlede liste over censorkorps med tilknytning til danske universitetsuddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside. Her findes også kontaktinformationer til censorkorpsenes formandskaber og sekretariater.

Der beskikkes nye censorer til censorkorpsene hvert 4. år. Den nuværende beskikkelsesperiode løber fra 1. april 2022 til 31. marts 2026.

Skal du censurere på Aalborg Universitet?

Censorindberetninger

Censorerne har jf. eksamensbekendtgørelsen pligt til at afgive en beretning om eksamensforløbet til formandskabet for de censuropgaver, de er blevet pålagt. Er du i tvivl om hvor og hvordan du gør dette, så tag kontakt til studiesekretæren, der har planlagt den eksamen, hvor du skal være censor.

Honorar for censur

Honorar afregnes med studiesekretæren.

Rejseafregning og kørselsgodtgørelse

Hvis du har haft rejseudgifter i forbindelse med din censur på Aalborg Universitet skal det indberettes via e-form:

 • "Institut/afdeling": Institut for Kultur og Læring
 • "Modtager/kontaktperson": Grøn, Kim
 • "Projekt/årsag/formål": oplys hvilken uddannelse, du har censureret på samt navnet på studiesekretæren

Ønskes der kørselsgodtgørelse skal der indtastes en præcis rutebeskrivelse (adresse fra og til), samt bilens registreringsnr. 

Udbetaling af kørselsgodtgørelse sker altid i henhold til Statens lave sats.

Udbetalt kørselsgodtgørelse til censorer, der modtager honorar fra AAU, vil blive indberettet til SKAT som skattefri godtgørelse.

Censorbeskikkelse

I efteråret 2025 begynder beskikkelsen af de nye censorer til perioden 2026-2030.

Ønsker du at skrive dig op som mulig ny censor i et af de tre korps, kan du gøre det via Censor-it. Klik på "Interesseret i at blive censor?" i venstre side.
Dette er dog ingen garanti for at du bliver beskikket som censor.

Kontakt

Kontakt de tre censorkorps, der sekretariatsbetjenes på Institut for Kultur og Læring:

censor-kultur@hum.aau.dk