Spring til indhold

Faglige netværk og labs

Aktionsforskning og Læring på Tværs

Aktionsforskning og Læring på Tværs er et tværfagligt forskningsnetværk om aktionsforskning. Brugen af aktionsforskningstilgangen som metode betyder, at forskerne har fokus på 1) udvikling af viden, og 2) facilitering af forandring og læring. Aktionsforskningsmetoden kræver altid et tæt samarbejde med brugergrupper, professioner/professionelle, institutioner og organisationer. 

Faglige netværk og labs

Aktionsforskning og Læring på Tværs

Aktionsforskning og Læring på Tværs er et tværfagligt forskningsnetværk om aktionsforskning. Brugen af aktionsforskningstilgangen som metode betyder, at forskerne har fokus på 1) udvikling af viden, og 2) facilitering af forandring og læring. Aktionsforskningsmetoden kræver altid et tæt samarbejde med brugergrupper, professioner/professionelle, institutioner og organisationer. 

Deltagerne i dette netværk 'Aktionsforskning og Læring på Tværs' kommer fra Det Humanistiske Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet. Derudover er der deltagere fra en række lokale og regionale uddannelses- og sundhedsfaglige institutioner og organisationer.

Man kan sige, at dette aktionsforskningsnetværk understøtter Aalborg Universitets profil i forhold til ’Civic University’, der betoner et integreret samspil mellem universitetet og det omgivende samfund. Inden for forskningen på AAU tager visionen og strategien for forskningssamarbejder udgangspunkt i løsningsorienteret og tværdisciplinær forskning, der gør en samfundsmæssig forskel.

Netværket er en del af det nationale netværk Dansk Aktionsforskningsnetværk samt det internationale netværk Collaborative Action Research Network (CARN).

Netværkets faglige profil

Netværket Aktionsforskning og Læring på Tværs blev etableret i 2002 af forskere fra Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Institut for Kommunikation og Psykologi og Institut for Kultur og Læring (tidl. Institut for Læring og Filosofi) på Aalborg Universitet under navnet 'Læring på tværs'. Navnet understreger det tværfaglige og tværinstitutionelle fokus på aktionsforskningens forandrende og læringsmæssige potentiale i organisationer og samfundet, hvilket fortsat er netværkets centrale interesse. 

Nyheder

Kontakt

Aktionsforskning og Læring på Tværs
Hvis du vil høre mere om forskningssamarbejdet Aktionsforskning og Læring på Tværs, er du velkommen til at kontakte nedenstående medlemmer.
Søren Frimann, lektor
Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Ø

Tlf: 2116 9785
frimann@ikl.aau.dk
Julie Borup Jensen, professor
Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Ø

Tlf: 2750 6828
jbjen@ikl.aau.dk