Institut for Kultur og Læring

C-INTER

C-Inter-netværket er åbent for forskere, der arbejder teoretisk og empirisk med internationaliseringsprocesser inden for videregående uddannelser, organisationer og samfund. Netværket sigter mod at: 1) producere ny viden om internationalisering, dokumentation og evaluering af eksisterende politikker og praksis; og 2) bidrage til udviklingen af ​​'bedste praksis' ved at gå i dialog med interne og eksterne aktører, der er involveret i og påvirket af internationaliseringsprocesser. Gruppen forstår internationalisering bredt og byder forskere velkommen fra områder som sprogvidenskab, kulturstudier, interkulturel kommunikation, uddannelse, organisationsstudier - og faktisk enhver disciplin med interesse i at forfølge forskning inden for internationalisering.

Aktuelle medlemmers interesser inkluderer:

  • International og sammenlignende uddannelse
  • Interkulturel kommunikation og læring
  • Sammenkoblinger og kosmopolitisme
  • Diskurser om 'interkulturalitet' og 'internationalisering'
  • Globale borgerskabsuddannelser
  • Globale og internationale relationer
  • Sprogpolitik og praksis i videregående uddannelser
  • Videregående uddannelser - politikker og praksis
  • PBL og internationalisering
  • Tværfaglig og interkulturel PBL

 

Læs mere (på engelsk)

Kontakt

Forskningskoordinator Hanne Tange

Forskningskoordinator Hanne Tange

Telefon: 9940 2850
Email: tange@hum.aau.dk