Institut for Kultur og Læring

Center for Research in Contemporary Poetry (CERCOP)

Center for Research in Contemporary Poetry (CERCOP) blev oprettet i 2013 med et tilskud fra Dansk Råd for Uafhængig Forskning | Humaniora (FKK) til projektet ”Moderne poesi mellem genrer, kunstformer og medier”. Vi er 10 poesiforskere fra forskellige skandinaviske universiteter og et stort antal poesiforskere fra hele verden. Centret arrangerer konferencer, seminarer, præsentationer og foredrag og producerer artikler, antologier, monografier og pressemateriale.

Center for Research in Contemporary Poetry fokuserer på den eksplosive udvikling med hensyn til produktion, distribution og modtagelse af poesi. Vi søger at identificere nutidig poesi inden for tre forskellige spændingsfelt: Mellem den traditionelle forestilling om den poetiske genre og en gennedbrydende opfattelse, mellem litteratur og andre kunstformer (visuel kunst, musik, film, performance osv.), Og mellem bogmedium og andre medier (Internet, mundtlig osv.). Poesi betragtes som et samlet felt, der har en unik evne til at ændre, udvikle og tilpasse sig selv gennem dets interaktion med andre genrer, kunstformer og medier. Målet er at bruge teori, der ikke tidligere er anvendt i poesiforskning, at udvikle tværfaglige metoder til læsning af nutidig poesi og at diskutere de litteraturhistoriske, kunsthistoriske, sociale og politiske implikationer af udvidelsen af ​​poesien som en genre.

 

Læs mere (på engelsk) 

Kontakt

Forskningsleder Peter Stein Larsen

Forskningsleder Peter Stein Larsen

Kroghstræde 3
9220 Aalborg Øst

Telefon: 9940 9067
Email: pstein@hum.aau.dk