Spring til indhold
ForsideForskningFaglige netværk

Institut for Kultur og Læring

Educational structures and social justice (EDU-SOC)

EDU-SOC er et forskningsnetværk med en kritisk videninteresse, der fokuserer på spørgsmål om strukturelle ændringer og social retfærdighed inden for uddannelse, herunder sociale strukturer, institutionelle strukturer, vurderingsstrukturer, overgangsstrukturer og styringsstrukturer.

Institut for Kultur og Læring

Educational structures and social justice (EDU-SOC)

EDU-SOC er et forskningsnetværk med en kritisk videninteresse, der fokuserer på spørgsmål om strukturelle ændringer og social retfærdighed inden for uddannelse, herunder sociale strukturer, institutionelle strukturer, vurderingsstrukturer, overgangsstrukturer og styringsstrukturer.

Det centrale mål med netværket er at samarbejde om at skabe nye projekter, udvikle forskningsidéer og diskutere metodologiske spørgsmål for at opnå en bedre forståelse af de aktuelle forandringer og fænomener inden for uddannelse med fokus på social retfærdighed.

Netværket samler forskere, der deler en interesse for aktuelle uddannelsespolitikker og reformer, der rejser spørgsmål om ulighed og social retfærdighed i uddannelsessystemet. Det består af en mangfoldig gruppe af forskere fra forskellige forskningsmiljøer på tværs af sektioner, institutter, universiteter og professionshøjskoler i Danmark.

Koordinator og kontakt

EDU-SOC
Associate professor Annette Rasmussen
Phone: +45 23988872
anra@ikl.aau.dk