Institut for Kultur og Læring

IRGiC - Interdisciplinære Kulturstudier

IRGiC - Interdisciplinary Research Group in Culture/Interdisciplinære Kulturstudier består af forskere inden for fagområder som nordisk, engelsk, tysk og spansk litteratur og kultur, idé- og mediehistorie samt musik. Gruppen anvender en bred vifte af forskningsperspektiver, som korresponderer med den mangfoldige karakter, kulturproduktionen antager.

Kultur er et nøglebegreb inden for humanvidenskaberne. Den globale udvikling har i de seneste årtier givet kulturforskningen nye udfordringer. Dens mål er dels blevet at aflæse den komplekse og voldsomt ekspanderende samfundsmæssige kulturproduktion, dels at diskutere ændringen i de menneskelige vilkår, som denne udvikling har skabt.

Interdisciplinære Kulturstudiers forskning beskæftiger sig med kulturudvekslingen mellem forskelligartede betydnings- og mediesystemer, som optræder i nutidens informationssamfund og globaliserede virkelighed. Gruppen beskæftiger sig med såvel historiske som nutidige kulturformer samt med interaktionen mellem disse.

 

Se mere om IRGiC - Interdiscliplinære Kulturstudier

Mere om IRGIC

Kontakt Interdisciplinære Kulturstudier


Forskningskoordinator Peter Stein Larsen

Kroghstræde 3
9220 Aalborg Øst

Telefon: 9940 9067
E-mail: pstein@hum.aau.dk