Spring til indhold

Faglige netværk og labs

Nordisk modernistisk lyrik (NorLyr)

Netværket Nordisk modernistisk lyrik (NorLyr) blev stiftet i 2003 af en række forskere fra universiteter i Danmark, Norge, Sverige og Finland. NorLyr består af 16 nordiske lyrikforskere, afholder hvert år konferencer og har udgivet en række fagfællebedømte antologier.

Faglige netværk og labs

Nordisk modernistisk lyrik (NorLyr)

Netværket Nordisk modernistisk lyrik (NorLyr) blev stiftet i 2003 af en række forskere fra universiteter i Danmark, Norge, Sverige og Finland. NorLyr består af 16 nordiske lyrikforskere, afholder hvert år konferencer og har udgivet en række fagfællebedømte antologier.

Om Norlyr

Netværket Nordisk modernistisk lyrik (NorLyr) blev stiftet i 2003 af en række forskere fra universiteter i Danmark, Norge, Sverige og Finland. Netværket er et aktivt forum, der i dag har 16 medlemmer, har afholdt 8 seminarer om nordisk lyrik og har udgivet 6 fagfællebedømte antologier. Netværkets seneste antologier er Samspill mellom kunstartene (2010), Poesi postmillennium. Lyrikk i første tiåret av 2000-talet (2012) og Diktet udenfor diktsamlingen (2013).

Forskningen i nordisk lyrik har været et ekspanderende felt i de seneste år. Dette gælder ikke bare i en litteraturhistorisk optik, hvor lyrikken har en central placering i alle perioder. Den lyriske genre har været stedet, hvor den originale sprogbrug er blevet udfoldet, og hvor individet har søgt at oversætte sine sjælelige tilstande. Men også i et fremadrettet perspektiv står lyrikken stærkt, idet den har vist en eminent evne til at kunne interagere med andre genrer, kunstarter og medier. Lyrikken er i dag allestedsnærværende, hvis man betragter dens utallige manifestationer i form af f.eks. sanglyrik, slogans, performance og elektronisk formidlede tekstenheder.

Nyheder

Medlemmer

Kontakt

Netværket Nordisk modernistisk lyrik (NorLyr)
Netværkskoordinator Peter Stein Larsen
Kroghstræde 3
9220 Aalborg Øst

Telefon: 9940 9067
pstein@ikl.aau.dk