Institut for Kultur og Læring

NorLyr – Netværket Nordisk modernistisk lyrik

 

Netværket Nordisk modernistisk lyrik (NorLyr) blev stiftet i 2003 af en række forskere fra universiteter i Danmark, Norge, Sverige og Finland. Netværket er et aktivt forum, der i dag har 16 medlemmer, har afholdt 8 seminarer om nordisk lyrik og har udgivet 6 fagfællebedømte antologier. Netværkets seneste antologier er Samspill mellom kunstartene (2010), Poesi postmillennium. Lyrikk i første tiåret av 2000-talet (2012) og Diktet udenfor diktsamlingen (2013).

Forskningen i nordisk lyrik har været et ekspanderende felt i de seneste år. Dette gælder ikke bare i en litteraturhistorisk optik, hvor lyrikken har en central placering i alle perioder. Den lyriske genre har været stedet, hvor den originale sprogbrug er blevet udfoldet, og hvor individet har søgt at oversætte sine sjælelige tilstande. Men også i et fremadrettet perspektiv står lyrikken stærkt, idet den har vist en eminent evne til at kunne interagere med andre genrer, kunstarter og medier. Lyrikken er i dag allestedsnærværende, hvis man betragter dens utallige manifestationer i form af f.eks. sanglyrik, slogans, performance og elektronisk formidlede tekstenheder.

Det nordiske er et overordentlig vigtigt forskningsområde. Man kan næppe overvurdere betydningen af det faktum, at dansk, norsk og svensk er umiddelbart forståeligt landene imellem. Dette bevirker, at påvirkningen mellem landenes digtning er foregået hurtigere, i større omfang og med større intensitet end i forhold til andre lande. Internordisk litteraturforskning fokuserer på de særlige sproglige, litterære og kulturelle lighedstræk, der er mellem landene, og giver os en unik mulighed for at få en indsigt i, hvad der i særlig grad kendetegner de forskellige kulturelle og kunstneriske udtryk inden for det nordiske område. Indsigten i den regionale forankring og forståelse af egne rødder, som forskningen i nordisk kultur, identitet og historie er udtryk for, er en vigtig forudsætning for, at man kan forholde sig til og orientere sig i en globaliseret verden.

Det viser sig talrige steder, at den nordiske lyrik er særdeles vital. Man kan notere sig, at et stort antal internordiske fora for poesi er opstået i de allerseneste år, hvad enten man taler om bogudgivelser, oplæsningsseminarer, kurser, internetplatforme, konferencer eller seminarer. For alle disse initiativer gælder det, de ikke blot har en afgrænset og regional karakter, men at de er i konstant dialog og interaktion med det omgivende samfund samt med den internationale lyrik og lyrikforskning.

 

Mere om NorLyr

Kontakt NorLyr

Netværkskoordinator Peter Stein Larsen
Kroghstræde 3
9220 Aalborg Øst

Telefon: 9940 9067 
E-mail: pstein@ikl.aau.dk