Spring til indhold

Faglige netværk og labs

X-LAB: DESIGN, LÆRING OG INNOVATION

X-lab samler hold af lærde, teknologer, praktikere og studerende til at dele en forpligtelse til at designe for at lære for reel social forandring.

Faglige netværk og labs

X-LAB: DESIGN, LÆRING OG INNOVATION

X-lab samler hold af lærde, teknologer, praktikere og studerende til at dele en forpligtelse til at designe for at lære for reel social forandring.

XLAB: Design, Learning, Innovation har fokus på innovation, kreativitet, leg, læring og digitale teknologier. Forskerne bag laboratoriet har ønsket  at skabe et sted, der fordrer en computerorienteret tænkning og en innovationsdrevet tilgang til problemløsning gennem leg og læring. Det er åbent for både eksterne og interne samarbejdspartnere - herunder børn, unge, lærere og pædagoger.

Kontakt

X-Lab: design, læring og innovation
Eva Brooks
Kroghstræde 3
9220 Aalborg Øst, Danmark

Telefon: 9940 7730
eb@ikl.aau.dk