Spring til indhold
Forside

Aalborg Universitets campus i Aalborg Øst

Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet

Fyraftensmøde: Ledelse af pæda­gogiske institu­tioner

Institut for kultur og læring inviterer alle interesserede til fyraftensmøde om ledelse af pædagogiske institutioner. Du kan denne eftermiddag møde nogle af universitetets dygtige forskere inden for feltet. De deler ud af deres viden og erfaring på området og vil forsøge at gøre os klogere på den vanskelige opgave, det er, at lede pædagogiske institutioner. Vi håber at se mange engagerede skoleledere, pædagogiske ledere i gymnasieskolen, ledere af dagtilbud, lærere, pædagoger, konsulenter i kommunale forvaltninger inden for børne- og skoleområdet. Kort sagt, så er mødet åbent for alle med erfaring og interesse for udvikling af pædagogiske institutioner.

Aalborg Universitets campus i Aalborg Øst

Kroghstræde 3
9220 Aalborg Ø - lokale 3.114

 • 25.04.2023 Kl. 16:00 - 18:00
  Tilmeldingsfrist: 21.04.2023

 • Alle er velkomne - men tilmelding nødvendig!

 • Dansk

 • On location

Deltagelse er gratis

Aalborg Universitets campus i Aalborg Øst

Kroghstræde 3
9220 Aalborg Ø - lokale 3.114

25.04.2023 Kl. 16:00 - 18:0025.04.2023 Kl. 16:00 - 18:00
Tilmeldingsfrist: 21.04.2023

Dansk

On location

Deltagelse er gratis

Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet

Fyraftensmøde: Ledelse af pæda­gogiske institu­tioner

Institut for kultur og læring inviterer alle interesserede til fyraftensmøde om ledelse af pædagogiske institutioner. Du kan denne eftermiddag møde nogle af universitetets dygtige forskere inden for feltet. De deler ud af deres viden og erfaring på området og vil forsøge at gøre os klogere på den vanskelige opgave, det er, at lede pædagogiske institutioner. Vi håber at se mange engagerede skoleledere, pædagogiske ledere i gymnasieskolen, ledere af dagtilbud, lærere, pædagoger, konsulenter i kommunale forvaltninger inden for børne- og skoleområdet. Kort sagt, så er mødet åbent for alle med erfaring og interesse for udvikling af pædagogiske institutioner.

Aalborg Universitets campus i Aalborg Øst

Kroghstræde 3
9220 Aalborg Ø - lokale 3.114

 • 25.04.2023 Kl. 16:00 - 18:00
  Tilmeldingsfrist: 21.04.2023

 • Alle er velkomne - men tilmelding nødvendig!

 • Dansk

 • On location

Deltagelse er gratis

Aalborg Universitets campus i Aalborg Øst

Kroghstræde 3
9220 Aalborg Ø - lokale 3.114

25.04.2023 Kl. 16:00 - 18:0025.04.2023 Kl. 16:00 - 18:00
Tilmeldingsfrist: 21.04.2023

Dansk

On location

Deltagelse er gratis

Program

Pædagogisk Ledelse

Pædagogisk ledelse handler om at skabe rammer for- og facilitere lærings- og udviklingsprocesser, der gør det muligt for de professionelle undervisere, lærere og pædagoger at lykkes med den pædagogiske kerneopgave.

16:00 – 16:10:  Velkomst og introduktion til dagens faglige program

Anne-Birgitte Rohwedder, adjunkt ved Institut for Kultur og Læring og uddannelsesleder for Masteruddannelsen i Pædagogisk Ledelse.

16:10 – 16:40:  Betydningen af god skoleledelse i forhold til elevers læring 

Ronni Laursen, adjunkt ved Institut for Kultur og Læring

Instructional Leadership er globalt set en af de mest anvendte ledelsesteorier på grundskoleniveau. Ledelse med fokus på elevernes læring er det helt centrale i denne teori. Med udgangspunkt i et konkret forskningsprojekt om Instructional Leadership i en dansk kontekst, får du i dette oplæg viden om, hvordan danske skoleledere arbejder med læring. Ronni Laursen peger på, at skolelederne er usikre på, hvad den ’rigtige’ læring er, og at de derfor uddelegerer ansvar og organiserer samarbejde omkring data og professionel refleksion for at håndtere denne usikkerhed.

16:50 – 17:10: Faglig ledelse, der gør en forskel for kvaliteten i daginstitutionen

Professor Charlotte Ringsmose og studielektor Line Skov Hansen, Institut for Kultur og Læring

Under overskriften ’Faglig ledelse i dagtilbud’ får du indblik i den store betydning, som faglig ledelse har for kvaliteten af hverdagens læringsmiljøer i daginstitutionen. Forståelsen af faglig ledelse i dagtilbud lægger sig op ad den fremherskende danske ledelsesteori, som især forstår ledelse på en handlingsorienteret måde, hvor ledelsespraksis handler om at sætte retning og skabe resultater sammen med andre og via andre. De to oplægsholdere beskriver med udgangspunkt i egne projekter samt ekstern forskning, hvad der karakteriserer faglig ledelse i en dagtilbudskontekst, samt hvordan der kan arbejdes med den i praksis.

17: 10 – 17: 40: Ledelse af pædagogisk udviklingsarbejde - PBL i folkeskolen

Nikolaj Stegeager, lektor ved Institut for Kultur og Læring, Institute for Advanced Study in PBL.

Aalborg Universitet er kendt for sin problembaserede og projektorienterede pædagogik (PBL). PBL er dog ikke begrænset til det universitetspædagogiske felt, men har gennem de sidste tyve år i tiltagende grad fundet vej ind i stort set alle dele af uddannelsesverdenen, herunder gymnasier og grundskoler.

I dette oplæg bliver du introduceret til teorien bag PBL og oplægsholderen giver sit bud på, hvordan denne tilgang til pædagogisk praksis kan anvendes som et teoretisk bagtæppe for den pædagogiske leder. Dette udfoldes og eksemplificeres gennem en række praksiseksempler taget fra et igangværende forsknings- og udviklingsprojekt, Stegeager i samarbejde med kollegaer og en lang række dygtige undervisere og ledere i grundskolen undersøger, hvordan PBL kan finde anvendelse i alle fag og klassetrin på samtlige folkeskoler i en hel kommune.

17:40 – 18:00: Spørgsmål og diskussion

Sandwich to-go

Herefter er der mulighed for at netværke med de øvrige deltagere, og der bydes på en sandwich-to-go. Nyd den på stedet – eller tag den med dig på farten.

Vel mødt!

Anne-Birgitte Rohwedder,
Adjunkt og koordinator på Masteruddannelsen i Læreprocesser - specialiseringen i Pædagogisk Ledelse