Spring til indhold
Forside

Nyhed

Karen tager filosofien med på arbejde hver dag

Lagt online: 12.04.2021

Karen Højmark har en kandidatgrad i Anvendt Filosofi fra Aalborg Universitet (AAU) og arbejder i dag som driftsleder i it-virksomheden AskCody, mens hun samtidig driver sin egen konsulentvirksomhed. - I den binære, erhvervsforankrede verden er humanisten nødt til at turde at være et unikum, mener hun.

Karen Højmark er driftsleder i it-virksomheden AskCody, men det har aldrig været en interesse for it, der har drevet hende; det er mennesker. Med en kandidatgrad i Anvendt Filosofi og et speciale i Organisations- og dialogfilosofi besidder Karen Højmark en faglig værktøjskasse, der gør hende i stand til at få mennesker til at arbejde sammen.

- "It har ikke min interesse, og det har jeg aldrig lagt skjul på. Til gengæld kan jeg høre på et ledermøde, når to mennesker snakker forbi hinanden, mens de tror, de taler om det samme. Eller når jeg har en kollega, som er i udtalt mistrivsel, mens der kan sidde en leder, som ikke nødvendigvis har øjne for det, og tænke, at det bare er fedt, der bliver driftet. Mit primære ansvar er at sikre, at vi har en drift, fordi vores driftsparameter er mennesker", fortæller Karen Højmark.

Karen Højmark har læst Anvendt Filosofi

thumbnail

Karen Højmark har læst Anvendt Filosofi

Karen har filosofien med i sit ledelsesarbejde hos it-firmaet Ask Cody i Aalborg.

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Karen Højmark har læst Anvendt Filosofi

Karen har filosofien med i sit ledelsesarbejde hos it-firmaet Ask Cody i Aalborg.

Karen Højmark fortæller om sin vej til ledelsesarbejde

FAKTABOKS

Anvendt filosofi på Aalborg Universitet
Bacheloruddannelsen i Anvendt Filosofi
Anvendt filosofi
Kandidatuddannelsen i Anvendt Filosofi
Anvendt Filosofi
Studienævnet for Anvendt Filosofi
Studienævnsforperson
Anita Naemi Holm
Kroghstræde 3, 5-245
9220 Aalborg Ø

Telefon 9940 3407
anh@ikl.aau.dk