Spring til indhold
Forside

Nyhed

Noemi Katznelson på Marienborg med oplæg om børn og unges mistrivsel

Lagt online: 15.11.2022

Børn og unges trivsel står øverst på den politiske dagsorden. Noemi Katznelson, professor og forskningsleder ved Center for Ungdomsforskning, var 14. november 2022 inviteret til at holde oplæg om unge og udsathed på Marienborg. -"Det er så vigtigt, at politikerne tager ansvar og fastholder fokus på vores børn og unge efter folketingsvalget", udtaler Noemi Katznelson.

Nyhed

Noemi Katznelson på Marienborg med oplæg om børn og unges mistrivsel

Lagt online: 15.11.2022

Børn og unges trivsel står øverst på den politiske dagsorden. Noemi Katznelson, professor og forskningsleder ved Center for Ungdomsforskning, var 14. november 2022 inviteret til at holde oplæg om unge og udsathed på Marienborg. -"Det er så vigtigt, at politikerne tager ansvar og fastholder fokus på vores børn og unge efter folketingsvalget", udtaler Noemi Katznelson.

Professor og forskningsleder ved Center for Ungdomsforskning, Noemi Katznelson, Institut for Kultur og Læring, AAU, fik den 14. november foretræde for partierne på Marienborg. Dagens emne var børn og unges mistrivsel. Foruden Noemi Katznelson var to andre gæster inviteret til at holde  oplæg om samme emne.

Noemi Katznelson, professor og forskningsleder ved Center for Ungdomsforskning, AAU

Noemi udtaler sig om sin oplevelse på Marienborg til magasinet Altinget, som har givet tilladelse til at vi bringer dette uddrag:

Hvad var kernen i dit budskab?

"Mit budskab var, at den stigende mistrivsel har mange årsager, men noget af det, som politikerne kan handle på, er den tempoforøgelse, vi ser, og det fokus på præstation og unges oplevelse af, at det er dem selv, der skal laves om for at tilpasse sig," forklarer Noemi Katznelson.

"Vi skal trække noget tempo ud af ungdomslivet. Og vi skal trække noget fokus på præstation og andres blikke ud af ungdomslivet. For i dag skubber både uddannelse og sociale medier til den enkeltes blik på sig selv udefra."

Ifølge Noemi Katznelson skal Mette Frederiksen have "kæmpe ros" for at sætte børn og unges trivsel på dagsordenen.

Hvordan oplevede du temamødet?

"Der blev lyttet og diskuteret. Det er på samme måde som med klimakrisen - mistrivsel er et vildt problem uden lette løsninger. Og derfor giver det rigtig god mening at samle, som statsministeren har gjort her. For det er ikke nemt at finde svar," siger hun.

"Og så er det jo spændende herfra, hvordan det konkret kommer til at blive oversat til politik." 

Ovenstående er et uddrag af artiklen på Altinget.dk : "De fik foretræde for partilederne på Marienborg: Sådan lød deres budskab om mistrivsel".

Faktaboks

Center for Ungdomsforskning - CeFU
Noemi Katznelson
Professor og forskningsleder ved CeFU, Institut for Kultur og Læring

Aalborg Universitet København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Telefon: 2068 6680
Mail: nka@ikl.aau.dk
Se forskningsprofil
Uddannelse og hverv
Cand.mag. i pædagogik og historie, ph.d. i uddannelsesforskning. Noemi er forsker og projektleder på flere undersøgelser inden for uddannelses- og marginaliseringsområdet. Flere tillidshverv, bl.a. for Undervisningsministeriet. Læs mere:
Om Noemi Katznelson