Spring til indhold

Tyske sprogkurser

For alle AAU-studerende i Aalborg på 2.-10. semester

Tyske sprogkurser

For alle AAU-studerende i Aalborg på 2.-10. semester

Summer School i Tysk i august

Aalborg Universitet tilbyder i august 2024 en Summer School for de studerende på 2.-10. semester, som gerne vil blive lidt skarpere på tysk, fx fordi de overvejer at tage i praktik i Tyskland, Schweiz eller Østrig, fordi de godt kunne tænke sig at samarbejde med tyske virksomheder eller organisationer i et projekt,  fordi de overvejer at prøve kræfter med det tysksprogede arbejdsmarked, når de er færdige med deres uddannelse, eller blot fordi de interesserer sig for tysk og de tysktalende lande.

Summer School finder sted 19. – 23. august 2024. Den indbefatter fem dages undervisning med seks timer pr. dag.

Undervisningen varetages af lektor Mirjam Gebauer.

Forudsætninger for at deltage

For at deltage i Summer School skal du have haft Tysk på din ungdomsuddannelse eller have bestået Tysk som tillægskompetence på AAU i 2022, 2023 eller i foråret 2024.

Ansøgning

Der er åbent for ansøgning fra i dag via dette link til ansøgningsskemaet

Ansøgningsfristen er den 17. juni. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet og ud fra ansøgernes tyskkompetencer. Der skal som minimum være 10 deltagere, og der må maks. være 45 studerende, for at Summer School gennemføres. Du får besked om, om du er optaget senest 28. juni.

Summer school program: Tysk

Tidspunkt: 19. – 23. august 2024, mandag-fredag kl. 9 – 15

Indhold

 • mundtlige øvelser i ordforråd på tysk – herunder hverdagssprog og fagsprog med udgangspunkt i deltagernes behov
 • kommunikationstræning på tysk – small talk, faglige dialoger og diskussion
 • viden om tysk udtale og udtaleøvelser
 • træning i præsentationsteknik på tysk
 • arbejde med tysk basisgrammatik efter behov
 • kulturforståelse – arbejde med tysk organisations- og mødekultur, bl.a. tiltale (Sie / Du).

Flere informationer

Deltagere tildeles et certifikat som dokumentation for gennemført kursus. For at få certifikatet, skal du have deltaget aktivt i mindst 80 % af undervisningen.

Ingen deltagerbetaling – kurset finansieres af universitetet.

Ikke ECTS-givende.

Intensive tyske sprogkurser i efteråret 2024

For alle AAU-studerende i Aalborg på 2.-10. semester

I efteråret 2024 udbydes følgende kurser:

Tysk som tillægskompetence (mundtligt)
Tysk som tillægskompetence (skriftligt)

Tysk som tillægskompetence (mundtligt)

 • Introduktion til tysksprogede landes kultur, historie og traditioner
 • Viden om tysk udtale og udtaleøvelser
 • Mundtlige øvelser i ordforråd (herunder fagsprog med udgangspunkt i deltagernes behov)
 • Træning i mundtlig kommunikation (samtaler – både dagligdags samtaler og small talk og faglige dialoger, diskussion og argumentation)
 • Træning i professionel præsentationsteknik
 • Viden om tysk arbejdsmarked og virksomhedskultur. 

Tysk som tillægskompetence (skriftligt)

 • Introduktion til skriftlige genrer, fx ansøgning, CV, e-mail
 • Træning i skriftlig kommunikation og øvelser med ordforråd
 • Viden om grammatik via e-lectures og arbejde med øvelser
 • Træning i læsning af skriftlige tekster, fx brugsanvisning, avis, akademisk tekst
 • Introduktion til metoder og værktøjer, fx fagsproglige opslagsværker, glosetræning og oversættelse, som kan hjælpe
  dig til selv at arbejde videre med dit specifikke fagfelt
 • Efter behov assistance ved kontakt med relevante tysksprogede praktik- eller studiesteder og mulighed for support
  under studie- og praktikophold.

Adgangskrav

For at deltage i et af kurserne skal du have haft tysk i gymnasiet eller have bestået et kursus i Tysk som tillægskompetence på AAU i 2022, 2023 eller foråret 2024.

Studerende på 1. semester af deres uddannelse kan ikke deltage, men vil få muligheden senere.

Tilmelding og fordeling af pladser

Fordelingen af pladser sker ud fra ansøgernes tyskkompetencer og efter først til mølle-princippet. Der er maks. 50 pladser pr. hold. Inden kursusstart vil du modtage information via din student-mail, om du er blevet optaget på et sprogkursus.

Tilmeldingsfristen er den 6. september 2024.

Der er IKKE mulighed for at deltage online i kurset.

Datoer og tidspunkter i efteråret 2024

Alle kursusgange finder sted i rum 3.115/3.117, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst.

 • Onsdag den 18. september 2024 kl. 18.15 - 20.00
 • Onsdag den 25. september 2024 kl. 18.15 - 20.00
 • Onsdag den 2. oktober 2024 kl. 18.15 - 20.00
 • Lørdag den 5. oktober 2024 kl. 09.00 - 15.00
 • Søndag 6. oktober 2024 kl. 09.00 - 15.00
 • Onsdag den 23. oktober 2024 kl. 18.15 - 20.00
 • Onsdag den 30. oktober 2024 kl. 18.15 - 20.00
 • Onsdag den 6. november 2024 kl. 18.15 - 20.00
 • Onsdag den 13. november 2024 kl. 18.15 - 20.00
 • Onsdag den 20. november 2024 kl. 18.15 - 20.00.

Weekendkursusgangene afholdes i AUB's lokaler på Kroghstræde 3.

Tilmelding

Information om tilmelding følger pr. mail i starten af september.

Yderligere info

Se FAQ for svar på spørgsmål om kurserne.

Deltagere tildeles et certifikat som dokumentation for gennemført kursus
Ingen deltagerbetaling - kurset finansieres af universitetet
Ikke ECTS-givende.

FAQ – her kommer svar på spørgsmål, som de studerende ofte stiller