AAU logo

Institut for Kultur og Læring

Kvalitetssikring og -udvikling af uddannelserne ved Institut for Kultur og Læring

AAU's MÅLSÆTNINGER FOR KVALITETSSIKRING OG UDVIKLING AF UDDANNELSER

Det overordnede formål med Aalborg Universitets kvalitetssikring og -udvikling er at sikre, at alle uddannelser på universitetet kontinuerligt udvikles i relation til universitetets gældende strategi, herunder at uddanne højt kvalificerede og engagerede dimittender med gode faglige og sociale kompetencer.

Mere konkret har universitetets system for kvalitetssikring og -udvikling som mål at:

  • sikre at universitetet lever op til internationale standarder for kvalitet i uddannelserne 
  • sikre løbende og systematisk kvalitetsudvikling af universitetets uddannelser 
  • sikre kontinuerlig kvalitet i undervisningen på universitetets uddannelser
  • medvirke til at dimittenderne opnår kvalifikationer og finder beskæftigelse inden for de fagområder, der er efterspurgt af arbejdsmarkedet
  • sikre en klar ledelsesforankring af kvalitetsarbejdet på alle niveauer i organisationen
  • styrke og integrere universitetets evaluerings- og kvalitetskultur på tværs af alle niveauer og enheder i organisationen

Evaluering af uddannelse og undervisning ved Institut for Kultur og Læring

Det enkelte studinævn evaluerer hvert semester undervisningen på uddannelserne. Evalueringerne omfatter kurser, projektarbejde, det samlede semester og den samlede uddannelse (uddannelsesevaluering). Se procedure for evaluering af undervisning og uddannelser ved Institut for Kultur og Globale Studier.

► Anvendt filosofi

► Dansk

► Efteruddannelser i Læring og Filosofi

► Engelsk, Tysk og Kulturforståelse

► International Virksomhedskommunikation

► Læring, IT og Organisation

► Sprog og Internationale Studier

► Tværkulturelle Studier


► Se mere om kvalitetssikring og -udvikling af uddannelser på Aalborg Universitet

Kontakt


Viceinstitutleder for uddannelse Robert Chr. Thomsen   
Tlf. 9940 9131
E-mail: thomsen@hum.aau.dk

Uddannelseskoordinator Susanne Hald
Uddannelseskoordinator Susanne Hald 
Tlf.: 9940 9872
E-mail: sushald@hum.aau.dk

Uddannelseskoordinator Kathrine Vognsen
Uddannelseskoordinator Kathrine Vognsen  
Tlf.: 9940 3392
E-mail: kathrine@hum.aau.dk

Institut for Kultur og Læring ・ Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst ・ A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV・ Tlf.: 9940 8005 ・E-mail: kultur-laering@hum.aau.dk
P-nr. Aalborg: 1003403162, P-nr. København: 1017491810・ CVR/VAT-nr.: DK 29102384