Spring til indhold
ForsideUddannelserStudienævn

Studienævn for Anvendt Filosofi

Studienævnet godkender undervisningsplaner og udarbejder studieordninger. Herudover udtaler studienævnene sig ift. diverse bekendtgørelser og generelle regler for eksamen, karaktergivning og undervisning samt om forhold, der vedrører undervisningen inden for studienævnets områder. Studienævnene behandler desuden dispensationssager.

Studienævn for Anvendt Filosofi

Studienævnet godkender undervisningsplaner og udarbejder studieordninger. Herudover udtaler studienævnene sig ift. diverse bekendtgørelser og generelle regler for eksamen, karaktergivning og undervisning samt om forhold, der vedrører undervisningen inden for studienævnets områder. Studienævnene behandler desuden dispensationssager.

Kontakt

Studienævnetssammensætning for Anvendt filosofi
Studienævnsforperson
Anita Naemi Holm
anh@ikl.aau.dk
Næstforperson (studerende)
Christian Brorson Fich
cfich22@student.aau.dk
Studienævnssekretær
Patricia Have
Telefon: 9940 8446
phav@ikl.aau.dk
Øvrige medlemmer
Lektor Henrik Jøker Bjerre
hjb@ikl.aau.dk
Øvrige medlemmer
Jonas Alexander Højdahl Jørgensen
jahj22@student.aau.dk

Aftagerpanelet

På Institut for Kultur og Læring er der nedsat en række aftagerpaneler. Aftagerpanelerne er godkendt af fakultetet og består af medlemmer, som har indsigt og interesse i udviklingen af – og behovet for uddannelserne. Formålet med etableringen af aftagerpaneler er at sikre en god dialog mellem uddannelserne og deres aftagere omkring uddannelsernes kvalitet og relevans.

Evaluering af uddannelse og undervisning

Studienævnet evaluerer hvert semester undervisningen på uddannelserne under Studienævnet for Anvendt Filosofi. Evalueringerne omfatter kurser, projektarbejde, det samlede semester og den samlede uddannelse (uddannelsesevaluering). Se procedure for evaluering af undervisning og uddannelser på Studienævnet for Anvendt Filosofi. Nedenfor kan du se de seneste resultater af evalueringen.