Spring til indhold
ForsideUddannelserStudienævn

Studienævn for Dansk

Institut for Kultur og Læring

Studienævn for Dansk

Institut for Kultur og Læring

Kontakt

Studienævnetssammensætning for Dansk
Studienævnsforperson
Lektor Kim Toft Hansen
kimtoft@ikl.aau.dk
Næstforperson (studerende)
Jane Louise Madsen
janmad21@student.aau.dk
Studienævnssekretær
Melanie Rosendahl Antonsen
rosendahl@ikl.aau.dk
Øvrige medlemmer (undervisere/ledelse)
Lektor Kim Toft Hansen
Professor Peter Stein Larsen
Teamleder Susanne Hald (observatør)
kimtoft@ikl.aau.dkpstein@ikl.aau.dksushald@ikl.aau.dk
Øvrige medlemmer (studerende)
Stine de Paoli, studenterrepræsentant og studievejleder
studievejl-dansk@ikl.aau.dk

Aftagerpanelet

Bachelor- og kandidatuddannelserne i Dansk har nedsat et aftagerpanel, som har til opgave at drøfte spørgsmål om uddannelserne og sikre en dialog mellem uddannelserne og aftagerne om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet. Aftagerpanelerne spiller ligeledes en stor rolle i udviklingen og akkrediteringen af nye og eksisterende uddannelser.

Aftagerpanel sammensætning og referater

Evaluering af uddannelse og undervisning

Studienævnet evaluerer hvert semester undervisningen på uddannelserne under Studienævnet for Dansk. Evalueringerne omfatter kurser, projektarbejde, det samlede semester og den samlede uddannelse (uddannelsesevaluering). Se procedure for evaluering af undervisning og uddannelser ved Institut for Kultur og Læring. Nedenfor kan du se de seneste resultater af evalueringen.

Læs mere om Aalborg Universitets kvalitetssikring og –udvikling af uddannelser

Evaluering af uddannelse og undervisning

Undervisere på Dansk