Spring til indhold
ForsideUddannelserStudienævn

Studienævn for Læring, It og Organisation

Institut for Kultur og Læring

Studienævn for Læring, It og Organisation

Institut for Kultur og Læring

Kontakt

Studienævnetssammensætning for Læring, It og Organisation
Forperson
Antonia Scholkmann

Kroghstræde 3
9220 Aalborg Ø
Telefon 9940 3487
ansc@ikl.aau.dk
Studienævnssekretær
Janice Vester (LFP og OL)
Telefon: 9940 7466
janice@ikl.aau.dk
Studienævnssekretær
Steen Nielsen (ILOO) - pt. Janice Vester
Telefon: 9940 7466
janice@ikl.aau.dk
Næstforperson og repræsentant for LFP Aalborg
Lasse Baagøe Thomsen
lbth20@student.aau.dk
Studenterrepræsentant LFP København
Christian Kjær Roslyng
crosly22@student.aau.dk
Studenterrepræsentant ILOO Aalborg
Ingen valgt, derfor besættes posten af studenterstudievejleder Line Harbo Olsson, ILOO Aalborg (deltager uden stemmeret)
lineho@student.aau.dk
Studenterrepræsentant OL
Katrine Echberg Luke
kluke21@student.aau.dk
Studenterrepræsentant ILOO København
Pia Aaes Møller
pamo22@student.aau.dk
Tovholder ILOO København
Lektor Bente Meyer
bentem@ikl.aau.dk
Tovholder LFP København
Lektor Jin Hui Li
jhl@ikl.aau.dk
Tovholder LFP Aalborg
Lektor Annette Rasmussen
anra@ikl.aau.dk
Tovholder OL
Lektor Anja Thomassen
aot@ikl.aau.dk
Tovholder ILOO Aalborg
Lektor Anders Kalsgaard Møller
ankm@ikl.aau.dk

Aftagerpanelet

På Institut for Kultur og Læring er der nedsat en række aftagerpaneler. Aftagerpanelerne er godkendt af fakultetet og består af medlemmer, som har indsigt og interesse i udviklingen af – og behovet for uddannelserne. Formålet med etableringen af aftagerpaneler er at sikre en god dialog mellem uddannelserne og deres aftagere omkring uddannelsernes kvalitet og relevans.

Evaluering af uddannelse og undervisning

Studienævnet evaluerer hvert semester undervisningen på uddannelserne under Studienævnet for Læring, IT og Organisation. Evalueringerne omfatter kurser, projektarbejde, det samlede semester og den samlede uddannelse (uddannelsesevaluering). Nedenfor kan du se de seneste resultater af evalueringen.

Læs mere om procedure for evaluering af undervisning og uddannelser ved Studienævnet for Læring, It og OrganisationLæs mere om Aalborg Universitets kvalitetssikring og –udvikling af uddannelser

Evaluering af uddannelse og undervisning