ForsideUddannelserStudienævn

Studienævn for Læring, It og Organisation

Institut for Kultur og Læring

Studienævn for Læring, It og Organisation

Institut for Kultur og Læring

Kontakt

Studienævnetssammensætning for Læring, It og Organisation
Forperson
Lektor Ole Ravn (Aalborg)
orc@ikl.aau.dk
Studienævnssekretær
Janice Vester (LFP og OL)
Telefon: 9940 7466
janice@ikl.aau.dk
Studienævnssekretær
Steen Nielsen (ILOO)
Telefon: 9940 9093
steenn@ikl.aau.dk
Studenterrepræsentant og næstforperson
Anna Sofie Kirkegaard, LFP Aalborg
akirke15@student.aau.dk
Studenterrepræsentant
Natalie Alisa Spaabæk Baliti, ILOO Aalborg
nbalit18@student.aau.dk
Studenterrepræsentant
Lasse Baagøe Thomsen, OL
lbth20@student.aau.dk
Tovholder ILOO
Lektor Bente Meyer (København, HUM)
bentem@ikl.aau.dk
Tovholder LFP
Lektor Iben Jensen (København, HUM)
ibenj@ikl.aau.dk
Tovholder LFP
Lektor Annette Rasmussen (Aalborg, HUM)
anra@ikl.aau.dk
Tovholder OL
Nikolaj Klee
nk@ikl.aau.dk
Campuskoordinator ILOO Aalborg
Professor MSO Eva Brooks (Aalborg, HUM)
eb@ikl.aau.dk

Aftagerpanelet

På Institut for Kultur og Læring er der nedsat en række aftagerpaneler. Aftagerpanelerne er godkendt af fakultetet og består af medlemmer, som har indsigt og interesse i udviklingen af – og behovet for uddannelserne. Formålet med etableringen af aftagerpaneler er at sikre en god dialog mellem uddannelserne og deres aftagere omkring uddannelsernes kvalitet og relevans.

Evaluering af uddannelse og undervisning

Studienævnet evaluerer hvert semester undervisningen på uddannelserne under Studienævnet for Læring, IT og Organisation. Evalueringerne omfatter kurser, projektarbejde, det samlede semester og den samlede uddannelse (uddannelsesevaluering). Nedenfor kan du se de seneste resultater af evalueringen.

Læs mere om procedure for evaluering af undervisning og uddannelser ved Studienævnet for Læring, It og OrganisationLæs mere om Aalborg Universitets kvalitetssikring og –udvikling af uddannelser

Evaluering af uddannelse og undervisning