AAU logo

Institut for Kultur og Læring

Studievejledning ved Institut for Kultur og Læring

Studievejledning ved Institut for Kultur og Læring


Du har altid mulighed for at kontakte den decentrale studievejleder, hvis du har spørgsmål vedr. studiet og de muligheder, studiet giver dig.

Hvis du har spørgsmål af mere generel karakter vedr. uddannelserne på Aalborg Universitet, kan du kontakte den Centrale Studievejledning.

Typiske spørgsmål til studievejlederen vedrører studiets opbygning og indhold, fagenes indhold og indbyrdes sammenhæng, studieform og studiemiljø, eksamen, dispensationer, udlandsophold, samt overbygnings-, beskæftigelses-, og øvrige fremtidsmuligheder.

Der er selvfølgelig også nogle, der har behov for at henvende sig med spørgsmål af mere personlig karakter. Her kan studievejlederen også være behjælpelig. Du skal vide, at alle spørgsmål er velkomne, og at din henvendelse behandles fortroligt, da studievejlederen har tavshedspligt.

Du kan træffe studievejlederen i den ugentlige kontortid eller aftale et møde via mail eller telefon.

Det er også studievejlederen, der repræsenterer uddannelsen over for nye, potentielle studerende. Du vil derfor kunne møde vejlederen ved arrangementer som f.eks. "Åbent Hus", "Kandidat- og sidefagsdag" og "Studiepraktik".

Kontakt den Centrale studievejledning

Studievejledningen Aalborg

Fredrik Bajers Vej 5, rum 139
9220 Aalborg Ø.
Telefon: 9940 9440
E-mail: studievejledning@aau.dk

Studievejledningen aau københavn

Frederikskaj 12, 1 sal i den røde boks
2450 København SV
Tlf.: 9940 2450
E-mail: studievejledning@cph.aau.dk

Institut for Kultur og Læring ・ Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst ・ A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV・ Tlf.: 9940 8005 ・E-mail: kultur-laering@hum.aau.dk
P-nr. Aalborg: 1003403162, P-nr. København: 1017491810・ CVR/VAT-nr.: DK 29102384