Spring til indhold
ForsideForskningFaglige netværkLSP

Faglige netværk og LABS - LSP

Læringsledelse - dagtilbud 2021-2025

Igangværende forsknings- og udviklingsprojekt i samarbejde med Kolding Kommune

Faglige netværk og LABS - LSP

Læringsledelse - dagtilbud 2021-2025

Igangværende forsknings- og udviklingsprojekt i samarbejde med Kolding Kommune

Fra 2021 – 2025 danner forsknings- og udviklingsprojektet Læringsledelse – dagtilbud en vigtig ramme om den retning, som de kommunale børnehaver, vuggestuer og dagplejere i Kolding Kommune skal udvikle sig i. Projektet, der er en fortsættelse af Program for læring – dagtilbud, hvor seks kommuner deltog, er et samarbejde mellem Kolding Kommune og LSP – Laboratorium for praksisrettet dagtilbuds- og skoleforskning, Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet (AAU).

Læringsledelse – dagtilbud tager afsæt i arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan, og det bygger på en tilgang, hvor samarbejde, sammenhæng og en systemomfattende indsats i arbejdet med kvalitet, kobles med pædagogisk analyse af data og brug af forskningsviden som afsæt for at skabe systematik i fælles drøftelser, faglige refleksioner og evaluering med arbejdet med at skabe dagtilbud af høj kvalitet for alle børn.

Centralt i dette arbejde er LSP-kortlægningsundersøgelsen, der i gennemføres i efteråret 2021 og 2023. Via LSP-kortlægningen kortlægges dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljø og praksis gennem spørgsmål, der retter sig mod følgende informantgrupper: dagtilbuddets 4-5-6-årige børn, forældre, pædagoger, kontaktpædagoger og ledelser.

For mere information:
Line Skov Hansen, projektleder
lsha@ikl.aau.dk, 22360233