Spring til indhold
ForsideForskningFaglige netværkLSP

Faglige netværk og LABS - LSP

Ledelse med mærkbar effekt for børnene

Igangværende forsknings- og udviklingsprojekt i samarbejde med Københavns Kommune

Faglige netværk og LABS - LSP

Ledelse med mærkbar effekt for børnene

Igangværende forsknings- og udviklingsprojekt i samarbejde med Københavns Kommune

Forsknings- og udviklingsprojektet 'Ledelse med mærkbar effekt for børnene' er et samarbejde mellem AAU og Københavns Kommune. I projektets forskningsdel undersøges kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø, samt ledelsens betydning for udvikling af kvaliteten i de pædagogiske læringsmiljøer.

I projektets interventionsdel uddannes i alt 120 dagtilbudsledere fra to af Københavns områder. Ledelsens skal i den forbindelse undersøge kvaliteten i eget dagtilbud og arbejde med forbedring af det pædagogiske læringsmiljø gennem faglig ledelse af medarbejdernes praksis. Ledelserne bliver blandt andet uddannet i at bruge data og forskningsviden, anvende pædagogisk analyse som tilgang, skabe systematik i refleksion, evaluere og udvikle forbedringstiltag. Alt sammen i tæt samarbejde med medarbejderne.

Det er medarbejdernes læring og udvikling, der er det vigtigste fokus for ledelsernes læring og udvikling på uddannelsen.

Projektet løber fra 15.08.2021 - 15.12.2023.

For mere information:
Charlotte Ringsmose, projektleder
cvr@ikl.aau.dk, 24268555