Institut for Kultur og Læring

Forskningsgrupper ved Kultur og Læring

Capacity Building and Evaluation (CABE)


CABE leverer forskningsbaseret viden og vidensprodukter, som bidrager med virkningsfuld kapacitetsopbygning, evaluering samt organisationsudvikling i private, offentlige og frivillige organisationer.

Læs mere

Center for Anvendt Filosofi (CAF)

CAF - Center for Anvendt Filosofi, Institut for Kultur og Læring, AAU

 CAF har fokus på filosofiens forskellige anvendelsesområder, fx inden for sundhed, teknologi, uddannelse, miljø og bæredygtighed, etik mv. CAF forskningsbaserer instituttets uddannelsesprogram inden for Anvendt Filosofi.

Læs mere

Kultur og Forbrug (CC)

CC - Kultur og Forbrug, Institut for Kultur og Læring, AAU

Forskningsgruppen C&C (Kultur og Forbrug) forsker i forbrug, forbrugskultur og forbrugspraksis både i hverdagslivet og i særlige situationer som for eksempel ferier.  Forskningsgruppens mål er at forbinde studier af individers forbrug med overordnede sociale, kulturelle og politiske forandringer og strømninger og dermed forstå forbrugere som aktører i globale/lokale markeder.

læs mere

Center for Diskurs i Transition (C-DiT)

C-DiT - Center for Diskurs i Transition, Institut for Kultur og Læring, AAU

Center for Diskurs i Transition støtter forskning, som undersøger forskellige perspektiver på diskurs i vores moderne, turbulente verden.

LÆS MERE

Center for Ungdomsforskning (CeFU)

 CeFU - Center for Ungdomsforskning, Institut for Kultur og Læring, AAU

CeFU er en forsknings- og udviklingsenhed inden for studier af unge i et 360 graders perspektiv, hvor de unges egen stemme i høj grad kommer frem. Unges uddannelse, liv og læring studeres med fokus på både systemer for flertallet, udsatte unge og alle de grupper, der arbejder med unge.

Læs mere

Center for Uddannelsesforskning (CfU)

CfU - Center for uddannelses- og evalueringsforskning, Institut for Kultur og Læring, AAU

Center for Uddannelsesforskning forsker i uddannelse og uddannelsespolitikker og deres udmøntning og praksis i form af styring, curriculum, undervisning, pædagogik og evaluering i regionale, nationale og transnationale sammenhænge. Vi arbejder med tilgange fra sociologi, historie, etnografi, cultural- og critical race studies, didaktik- og curriculum studies, æstetik og politologi, og med interdisciplinaritet og komparative perspektiver.

Læs mere

Centre for Innovation and Research in Culture and Living in the Arctic (CIRCLA)

CIRCLA - Centre for Innovation and Research in Culture and Living in the Arctic, Institut for Kultur og Læring, AAU

The Centre for Innovation and Research in Culture and Living in the Arctic (CIRCLA) er et tværfagligt center, som har til formål at formidle, organisere og støtte Arktis-relateret forskning ved Aalborg Universitet.

LÆS MERE

Communicating Organizations (ComOrg)

ComOrg : Communicating Organizations, Institut for Kultur og Læring, AAU

ComOrg er en forskningsgruppe, der identificerer, analyserer, diskuterer og vurderer en bred vifte af aktuelle aspekter i relation til organisationers kommunikation. ComOrgs perspektiv på organisationers kommunikation er eksplorativt og refleksivt.

LÆS MERe

 

Democracy, Migration and Society (DEMOS)

DEMOS - Democracy, Migration and Movements,  Institut for Kultur og Læring, AAU

DEMOS forsker i demokrati fra et interdisciplinært perspektiv. Forskningsgruppen fokuserer på teoretiske diskussioner og empiriske analyser af emner såsom rettigheder, migration, social forandring, interkulturel dialog og bæredygtighed.

LÆS MERE

IT og Læringsdesign (L-ILD)

ILD - IT og Læringsdesign, Institut for Kultur og Læring, AAU

L-ILD har fokus på studier og design af læreprocesser, der integrerer IT med henblik på at skabe bedre rammer for menneskers liv gennem læring – både i skolen og i voksnes læreprocesser, i uddannelsessammenhænge og i organisationer i arbejdslivet.

LÆS MERE

Fremmedsprog og Sprogforskning (LangLing)

LangLing – Fremmedsprog og Sprogforskning, Institut for Kultur og Læring, AAU

Forskningsgruppen Language and Linguistics danner ramme om sprogforskningen på Institut for Kultur og Globale Studier og omfatter sprogvidenskabelig grundforskning og anvendt sprogforskning i fremmedsprog og i dansk.

LÆS MERE

Litteratur, medier, og samfund (LMS)

Litteratur, medier, og samfund (LMS)

Forskningsgruppen samler de litteratur- og medievidenskabelige kompetencer på Institut for Kultur og Læring. Gruppens fagfelt har i bred forstand fokus på litteratur og mediers involvering i og betydning for almene kulturelle og sociale forhold og deres samspil med andre medieformer. 

Læs mere

Processer og Læring i Organisationer (POLO)

POLO - Processer og Læring i Organisationer, Institut for Kultur og Læring, AAU

Forskningsgruppens formål er at drive forskning i organisatoriske processer, lærings- og vidensbaseret organisationsforandring med fokus på samspillet mellem organisationsudvikling, læreprocesser, viden og uddannelse.

Læs mere

Tekno-antropologisk forskningsgruppe (TANT)

TANT - The Techno Anthropology Research Group, Institut for Kultur og Læring, AAU

Forskningsgruppen i Teknoantropologi forsker i sociale og tekniske innovationsprocesser, som har afgørende betydning for aktuelle og fremtidige samfundsmæssige udfordringer. Gruppen fokuserer i øjeblikket på kontroverser om ny teknologi, inddragelse af brugere og offentligheder, bæredygtig omstilling og dataficering.

LÆS MERE

Institut for Kultur og Læring ・ Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst ・ A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV・ Tlf.: 9940 8005 ・E-mail: kultur-laering@hum.aau.dk
 P-NR. Aalborg: 1003403162・ P-NR. København: 1017491810・EAN 5798000420922 ・CVR/VAT-nr.: DK 29102384

Baggrundsfoto: "Klitgården at sunset" af Jens-Werner Dam