AAU logo

Institut for Kultur og Læring

Forskningsgrupper ved Kultur og Læring

CABE - Capacity Building and Evaluation

CABE - Capacity Building and Evaluation, Institut for Kultur og Læring, AAU

CABE leverer forskningsbaseret viden og vidensprodukter, som bidrager med virkningsfuld kapacitetsopbygning, evaluering samt organisationsudvikling i private, offentlige og frivillige organisationer.

Læs mere om CABE

CAF - Center for Anvendt Filosofi

CAF - Center for Anvendt Filosofi, Institut for Kultur og Læring, AAU

 CAF har fokus på filosofiens forskellige anvendelsesområder, fx inden for sundhed, teknologi, uddannelse, miljø og bæredygtighed, etik mv. CAF forskningsbaserer instituttets uddannelsesprogram inden for Anvendt Filosofi.

Læs mere om CAF

CC - Kultur og Forbrug

CC - Kultur og Forbrug, Institut for Kultur og Læring, AAU

Forskningsgruppen C&C (Kultur og Forbrug) forsker i forbrug, forbrugskultur og forbrugspraksis både i hverdagslivet og i særlige situationer som for eksempel ferier.  Forskningsgruppens mål er at forbinde studier af individers forbrug med overordnede sociale, kulturelle og politiske forandringer og strømninger og dermed forstå forbrugere som aktører i globale/lokale markeder.

Læs mere om CC

C-DiT - Center for Diskurs i Transition

C-DiT - Center for Diskurs i Transition, Institut for Kultur og Læring, AAU

Center for Diskurs i Transition støtter forskning, som undersøger forskellige perspektiver på diskurs i vores moderne, turbulente verden.

 

 

Læs mere om C-DiT

CeFU - Center for Ungdomsforskning

 CeFU - Center for Ungdomsforskning, Institut for Kultur og Læring, AAU

CeFU er en forsknings- og udviklingsenhed inden for studier af unge i et 360 graders perspektiv, hvor de unges egen stemme i høj grad kommer frem. Unges uddannelse, liv og læring studeres med fokus på både systemer for flertallet, udsatte unge og alle de grupper, der arbejder med unge.

Læs mere om CeFU

CfU - Center for Uddannelsesforskning

CfU - Center for uddannelses- og evalueringsforskning, Institut for Kultur og Læring, AAU

CfU forsker i uddannelse, undervisning, pædagogik og evaluering i regionale, nationale og transnationale sammenhænge. Der arbejdes med didaktiske, uddannelsessociologiske, -historiske, etnografiske, æstetiske, policy-analytiske og komparative tilgange.

Læs mere om CfU

CIRCLA - Centre for Innovation and Research in Culture and Living in the Arctic

CIRCLA - Centre for Innovation and Research in Culture and Living in the Arctic, Institut for Kultur og Læring, AAU

The Centre for Innovation and Research in Culture and Living in the Arctic (CIRCLA) er et tværfagligt center, som har til formål at formidle, organisere og støtte Arktis-relateret forskning ved Aalborg Universitet.

Læs mere om CIRCLA

ComOrg : Communicating Organizations

ComOrg : Communicating Organizations, Institut for Kultur og Læring, AAU

ComOrg er en forskningsgruppe, der identificerer, analyserer, diskuterer og vurderer en bred vifte af aktuelle aspekter i relation til organisationers kommunikation. ComOrgs perspektiv på organisationers kommunikation er eksplorativt og refleksivt.

Læs mere om ComOrg

 

DEMOS - Democracy, Migration and Movements

DEMOS - Democracy, Migration and Movements,  Institut for Kultur og Læring, AAU

DEMOS forsker i demokrati fra et interdisciplinært perspektiv. Forskningsgruppen fokuserer på teoretiske diskussioner og empiriske analyser af emner såsom rettigheder, migration, social forandring, interkulturel dialog og bæredygtighed.

Læs mere om DEMOS

ILD - IT og Læringsdesign

ILD - IT og Læringsdesign, Institut for Kultur og Læring, AAU

ILD har fokus på studier og design af læreprocesser, der integrerer IT med henblik på at skabe bedre rammer for menneskers liv gennem læring – både i skolen og i voksnes læreprocesser, i uddannelsessammenhænge og i organisationer i arbejdslivet.

Læs mere om ILD

IRGIL - Interdisciplinære Litteraturstudier

IRGIL - Interdisciplinære Litteraturstudier, Institut for Kultur og Læring, AAU

Interdisciplinære litteraturstudier har fokus både på litteraturens involvering i almene kulturelle og sociale forhold og dens samspil med andre medieformer, og på litteraturen i sig selv: Dens foranderlige udtryksformer, dens genrer og dens historie.

Læs mere om IRGIL

LangLing – Fremmedsprog og Sprogforskning

LangLing – Fremmedsprog og Sprogforskning, Institut for Kultur og Læring, AAU

Forskningsgruppen Language and Linguistics danner ramme om sprogforskningen på Institut for Kultur og Globale Studier og omfatter sprogvidenskabelig grundforskning og anvendt sprogforskning i fremmedsprog og i dansk.

Læs mere om LangLing

Medier - Interdisciplinær Medieforskning

IRGIM - Interdisciplinær Medieforskning, Institut for Kultur og Læring, AAU

Interdisciplinær Medieforskning er særligt interesset i mediernes rolle som kulturskabende og -bekræftende faktor i et globalt og medialiseret samfund. Forskningsgruppens  kernefaglighed er orienteret mod især film og tv-medierne, men gruppen har også stor interesse i nyere digitale medier og i samspillet mellem medietekster på tværs af platforme. Mediernes dialektiske forhold til kulturhistorien er således essentiel for gruppens faglighed og aktiviteter.

Læs mere om Medier

POLO - Processer og Læring i Organisationer

POLO - Processer og Læring i Organisationer, Institut for Kultur og Læring, AAU

Forskningsgruppens formål er at drive forskning i organisatoriske processer, lærings- og vidensbaseret organisationsforandring med fokus på samspillet mellem organisationsudvikling, læreprocesser, viden og uddannelse. 

Læs mere om Polo

TANT - The Techno Anthropology Research Group

TANT - The Techno Anthropology Research Group, Institut for Kultur og Læring, AAU

TANT arbejder med teknologier i bred forstand (energi, sundhed, IT mv.) og anlægger i høj grad et teknologiudviklingsperspektiv. Gruppen arbejder også med teknologi og brugere som et væsentligt aspekt, og arbejdsformen er i høj grad Lab-baseret. 

Læs mere om TANT

Institut for Kultur og Læring ・ Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst ・ A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV・ Tlf.: 9940 8005 ・E-mail: kultur-laering@hum.aau.dk
 P-NR. Aalborg: 1003403162・ P-NR. København: 1017491810・EAN 5798000420922 ・CVR/VAT-nr.: DK 29102384

Baggrundsfoto: "Klitgården at sunset" af Jens-Werner Dam