Spring til indhold

Institut for Kultur og Læring

Center for Ungdomsforskning (CeFU)

CeFU er en forsknings- og udviklingsenhed inden for studier af unge i et 360 graders perspektiv, hvor de unges egen stemme i høj grad kommer frem. Unges uddannelse, liv og læring studeres med fokus på både systemer for flertallet, udsatte unge og alle de faggrupper, der arbejder med unge.

Institut for Kultur og Læring

Center for Ungdomsforskning (CeFU)

CeFU er en forsknings- og udviklingsenhed inden for studier af unge i et 360 graders perspektiv, hvor de unges egen stemme i høj grad kommer frem. Unges uddannelse, liv og læring studeres med fokus på både systemer for flertallet, udsatte unge og alle de faggrupper, der arbejder med unge.

I forskningsgruppen Center for Ungdomsforskning (CeFU) forsker vi i unge, ungdom og ungdomsliv. I CeFU arbejder vi tværfagligt, problemorienteret og praksisrelateret. CeFUs livsnerve er kontakten til verden uden for universitetet. Det betyder, at forskningen bliver til i et tæt samarbejde med organisationer, institutioner, uddannelser, ministerier og andre med kontakt til unge.

Forskning i ungdomslivet i et 360 graders perspektiv

CeFU anlægger de unges perspektiver på det liv, de lever, og de livsvilkår, der præger ungdomslivet. Forskningen går ofte på tværs af sektorer og institutionelle opdelinger af ungdomslivet. CeFU arbejder med et 360 graders perspektiv og undersøger problemstillinger på tværs af livsområder, uddannelser, lovgivninger, videnskabelige discipliner, ungdomsliv og meget mere.

Foreningen CeFU støtter op om ungdomsforskningen

Som noget helt særligt har CeFU en støtteforening bag sig. Foreningen Center for Ungdomsforskning består af en række institutioner og organisationer, der ønsker at være en del af et stærkt interessefællesskab omkring unge og forskningen i ungdomsliv. Foreningen støtter op om en dagsordenssættende, samfundsrelevant og anvendelsesorienteret ungdomsforskning. Den er derved med til at sikre centeret en solid forankring i samfundet

Forskningsområder

Det er afgørende for CeFU, at forskningen skal gøre en positiv forskel for de unge og for samfundet. Derfor samarbejder CeFU tæt med mange forskellige aktører og inddrager altid de unges perspektiv i forskningen.

Unges oplevelse af deres eget liv følger ikke nødvendigvis institutionelle grænser. Ungdomslivet udspiller sig på en række arenaer og i samspillet mellem disse. CeFU har et mål om at have et 360 graders perspektiv på ungdomslivet og bedrive forskning, der rummer en dybdegående viden om de enkelte aspekter af ungdomslivet og også om sammenhængene imellem dem.  

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Kontakt

Center for Ungdomsforskning (CeFU)
Noemi Katznelson
Leder af Center for Ungdomsforskning
Telefon: +45 9940 3433
mailto:nka@ikl.aau.dk
Mette Stigaard Stenkjær
Specialkonsulent i Center for Ungdomsforskning
Telefon: +45 2029 4629
mss@ikl.aau.dk