Institut for Kultur og Læring

Center for Ungdomsforskning (CeFU)

Center for Ungdomsforskning (CeFU)

Om cefu

I Center for Ungdomsforskning (CeFU) forsker vi i unge, ungdom og ungdomsliv. CeFU arbejder tværfagligt, problemorienteret og praksisrelateret. 

CeFUs livsnerve er kontakten til verden udenfor universitetet. Det betyder, at forskningen bliver til i et tæt samarbejde med organisationer, institutioner, uddannelser, ministerier og andre med kontakt til unge. Nogle er medlemmer af den forening, som står bag CeFU, og som er med til at sikre centeret en solid forankring i samfundet. Samtidig er vi et forskningscenter på et universitet med høje standarder for den viden, vi producerer.

Samarbejde med CEFU

Størstedelen af forskningsprojekterne på CeFU opstår i samarbejde med organisationer, ministerier, kommuner og andre aktører, som har en interesse i viden om unge. Ofte ved de selv en masse om de unge, og den viden bruger vi som afsæt og løftestang for nye forskningsbaserede indsigter.

Vi er meget interesserede i at udvikle nye forskningsprojekter i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Det er en del af CeFUs forskningsprofil at indgå i nære samarbejdsrelationer om at skabe ny viden om unge – viden som kaster nyt lys på debatter og politiske indsatser, som forandrer indgroede forståelser og myter, og som løfter kendte ungdomsrelaterede fænomener ind i en ny sammenhæng.

 

BESØG HJEMMESIDEN

Kontakt

Billede af Noemi Katznelson   Noemi Katznelson
   E-mail: nka@hum.aau.dk
   Telefon: (+45) 2068 6680

 

 

Billede af Mette Stigaard Stenkjær   Mette Stigaard Stenkjær
   E-mail: mss@hum.aau.dk
   Telefon: (+45) 2029 4629