Institut for Kultur og Læring

CENTER FOR UDDANNELSESFORSKNING

CENTER for Uddannelsesforskning


Center for Uddannelsesforskning forsker i uddannelse, undervisning, pædagogik og evaluering i regionale, nationale og transnationale sammenhænge. Vi arbejder med tilgange fra sociologi, historie, etnografi, cultural- og critical race studies, didaktik- og curriculum studies, æstetik og politologi, og med interdisciplinaritet og komparative perspektiver. Forskningscenteret har baser i Aalborg og København.
Vi bidrager især med viden om disse fire samfundsmæssige udfordringer og problematikker:

  • Lighed, ulighed og forskellighed
  • Styring, deltagelse og autonomi
  • Udkant, polarisering og social sammenhængskraft
  • Disciplinering, dannelse og kreativitet

Vores mission er at: 

  • Bidrage til forståelse af tilblivelses- og implementeringsprocesser inden for uddannelsesområdet
  • Styrke grundlaget for uddannelse og dermed for undervisning, pædagogik og evaluering gennem teoretisk og empirisk forankret og kritisk forskning.

 

LÆS MERE OM CFU

Kontakt CFU

Forskningsgruppeleder Professor Mette Buchardt

Forskningsgruppeleder Professor Mette Buchardt
Kroghstraede 3 - 3.232
9220 Aalborg East
Denmark

Email: Buchardt@ikl.aau.dk