Spring til indhold

Institut for Kultur og Læring

Democracy, Migration and Society (DEMOS)

I forskningsgruppen Democracy, Migration and Society (DEMOS) bliver der forsket i demokrati fra et interdisciplinært perspektiv. Der er fokus på teoretiske diskussioner og empiriske analyser af emner såsom rettigheder, migration, social forandring, interkulturel dialog og bæredygtighed.

Institut for Kultur og Læring

Democracy, Migration and Society (DEMOS)

I forskningsgruppen Democracy, Migration and Society (DEMOS) bliver der forsket i demokrati fra et interdisciplinært perspektiv. Der er fokus på teoretiske diskussioner og empiriske analyser af emner såsom rettigheder, migration, social forandring, interkulturel dialog og bæredygtighed.

I DEMOS fokuserer vi på studiet af demokrati fra et tværfagligt perspektiv. I denne henseende forstås demokrati i forhold til andre områder, som medfører transformativ praksis og social og politisk forandring.

Vi identificerer fire temaer som kernen i vores forskning:

  • Demokrati og rettigheder i moderne og historisk kontekst
  • Migration, mobilitet og mangfoldighed
  • Deltagelse, transformationer og kollektive identiteter
  • Bæredygtig udvikling.

I vores forskning dækker vi forskellige geografiske områder. Vi bevæger os inden for internationale studier,  og vi lægger vægt på både lokal og national dynamik, men vægter også også det tværnationale og det globale.

Kontakt

Democracy, Migration and Society (DEMOS)
Forskningskoordinator Oscar Garcia Agustin
Telefon: +45 9940 9205
oscar@ikl.aau.dk