Spring til indhold

Institut for Kultur og Læring

IT og læringsdesign (L-ILD)

Forskergruppen IT og Læringsdesign arbejder med at gentænke læreprocesser gennem IT, hvor fokus er på IT’s muligheder for at kvalificere og facilitere læring, samt at styrke kreativitet og innovation.

Institut for Kultur og Læring

IT og læringsdesign (L-ILD)

Forskergruppen IT og Læringsdesign arbejder med at gentænke læreprocesser gennem IT, hvor fokus er på IT’s muligheder for at kvalificere og facilitere læring, samt at styrke kreativitet og innovation.

IT- og Læringsdesign forskningsgruppen (L-ILD) har til formål at gentænke processerne involveret i læring gennem IT, med fokus på de muligheder, som IT giver for at informere og lette læring samt styrke kreativitet og innovation. L-ILD samler en række af landets førende forskere inden for IT, læring og didaktik.

Fokus på IT i folkeskoler og i videregående uddannelse

Digitalisering og internettet er blevet vigtige faktorer i samfundsforandringer og har høj prioritet i uddannelsessystemer rundt om i verden. Udover ren forskning samarbejder L-ILD med eksterne partnere for at udføre både aktionsforskning og praktisk forskning inden for IT, læring og didaktik, med særligt fokus på IT i folkeskoler og i videregående uddannelse.

Innovation inden for uddannelsessektoren, i virksomheder og i forskellige organisationer

Gruppens forskning adresserer teknologisk intensive læringsmiljøer i forhold til nye læringsformer, formelle og uformelle kontekster, multimodalitet og interaktion, som er centrale for innovation inden for uddannelsessektoren, i virksomheder og i forskellige organisationer.

Forskningsgruppens aktiviteter er forankret på Aalborg Universitets campusser i København og Aalborg.

Kontakt

IT og Læringsdesign (L-ILD)
Lars Birch Andreasen, Forskningsgruppeleder
A.C. Meyers Vænge 15, A, 3-102
2450 København SV, Denmark

Tlf: 9940 2361
lba@ikl.aau.dk