Institut for Kultur og Læring

IT OG LÆRINGSDESIGN (L-ILD)

Forskningsgruppen L-ILD - IT og læringsdesign, arbejder med at gentænke læringsprocesser gennem IT, hvor fokus er på IT's muligheder for at kvalificere læring og styrke kreativitet og innovation. Forskningsgruppen hører til Institut for Kultur og Læring og bringer en række af landets førende forskere inden for IT, læring og didaktik sammen.

Digitalisering og internettet er vigtige faktorer i samfundsmæssige forandringer og er højt prioriteret i uddannelsessystemer over hele verden. L-ILD arbejder både grundvidenskabeligt og med aktions- og praksisforskning i samarbejde med eksterne partnere om IT, læring og didaktik. Fokus er især på it i grundskoler og i videregående uddannelser.

Forskningen undersøger nye læringsformer i formelle og uformelle sammenhænge, multimodalitet og interaktion i teknologisk intensive læringsmiljøer, som er centrale i innovation af uddannelsessektoren, virksomheder og andre organisationer.

Forskningsgruppens aktiviteter er forankret på Aalborg Universitets campusser i København og Aalborg, og forskerne råder over laboratorie-faciliteter i både København og Aalborg.

I København indgår forskerne fra L-ILD i ’ILD-Lab – Forskningslab for It og Læringsdesign’, som drives i samarbejde med forskere fra vidensgruppen ’KILD – Kommunikation, IT og Læringsdesign’, der er hjemmehørende på Institut for Kommunikation og Psykologi.

I Aalborg har man ’X-LAB – Design, Learning and Innovation’, hvor forskerne fra L-ILD i Aalborg bedriver forskning og samarbejde.

Se mere om forskningsgruppens medlemmer, projekter og publikationer på den engelske hjemmeside (link nedenfor).

 

 

Besøg hjemmesiden (på engelsk)

Kontakt

Associate Professor Lars Birch Andreasen

Associate Professor Lars Birch Andreasen
Telefon: 9940 2361
E-mail: lba@hum.aau.dk