Spring til indhold

Litteratur, Medier og Samfund (LMS)

Forskningsgruppen samler de litteratur- og medievidenskabelige kompetencer på Institut for Kultur og Læring. Gruppens fagfelt har i bred forstand fokus på litteratur og mediers involvering i og betydning for almene kulturelle og sociale forhold og deres samspil med andre medieformer. Samtidig står litteratur og medier centralt som genstandsfelt i sig selv med deres foranderlige udtryksformer, genrer og historier.

Litteratur, Medier og Samfund (LMS)

Forskningsgruppen samler de litteratur- og medievidenskabelige kompetencer på Institut for Kultur og Læring. Gruppens fagfelt har i bred forstand fokus på litteratur og mediers involvering i og betydning for almene kulturelle og sociale forhold og deres samspil med andre medieformer. Samtidig står litteratur og medier centralt som genstandsfelt i sig selv med deres foranderlige udtryksformer, genrer og historier.

Fra forskellige teoretiske og metodiske positioner er gruppens særlige interesse litteraturens og mediernes rolle som kulturskabende og -bekræftende faktor i et globalt og medialiseret samfund. Forskningsgruppens grundlæggende samlepunkt er viden om og interesse for litteraturen og mediernes historiske udvikling, og deres dialektiske forhold til kulturhistorien er således essentiel for gruppens faglighed og aktiviteter.

Mere om LMS

Medlemmer

Kontakt

Litteratur, Medier og Samfund (LMS)
Forskningsgruppeleder Steen Ledet Christiansen
Kroghstræde 3, 2220
9220 Aalborg Ø
Tlf: 9940 9177
steen@ikl.aau.dk