Spring til indhold

Institut for Kultur og Læring

TANTlab - The Techno-Anthropology Lab

Forskningsgruppen TANTlab undersøger centrale processer inden for social og teknisk innovation, der er afgørende for de udfordringer, nutidige og fremtidige samfund står over for.

Institut for Kultur og Læring

TANTlab - The Techno-Anthropology Lab

Forskningsgruppen TANTlab undersøger centrale processer inden for social og teknisk innovation, der er afgørende for de udfordringer, nutidige og fremtidige samfund står over for.

Forskningsgruppen TANTlab undersøger centrale processer inden for social og teknisk innovation, der er afgørende for de udfordringer, nutidige og fremtidige samfund står over for.

Vi bidrager til tværfaglige områder som videnskabs- og teknologistudier, teknologisk antropologi samt datalogisk socialvidenskab og humaniora.

Vi arbejder eksperimentelt med feltarbejdsmetoder, designinterventioner og digitale/datamæssige metoder for at inddrage brugere, offentligheder og samarbejdspartnere i udforskningen af dilemmaer, kontroverser og veje mod bæredygtige og ønskværdige fremtider.

Kontakt

The Techno-Anthropology Research Group
Torben Elgaard Jensen, Head of Research Group
Aalborg Universitet København
A. C. Meyers Vænget 15,
Bygning A, lokale: 2-3-312
2450 København SV

Tlf.: (+45) 9940 3394,
Mobiltlf.: (+45) 4077 9596
tej@ikl.aau.dk