Spring til indhold
ForsideUddannelserStudienævn

Studienævn for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse

Institut for Kultur og Læring

Studienævn for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse

Institut for Kultur og Læring

Kontakt

Studienævnets sammensætning for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
Studienævnsforperson
Marie Møller Jensen
Kroghstræde 3, rum 2.214
9220 Aalborg Ø, DK
Tlf. 9940 3279
mariemj@ikl.aau.dk
Næstforperson
Caroline Sophie Scholle
(studerende, engelsk)
Studienævnssekretær
Evy Lyhn Christensen
Kroghstræde 3, rum 3.249
Tlf: 9940 9207
evy@ikl.aau.dk
Øvrige medlemmer
Marianne Kongerslev
(fagkoordinator for Engelsk)

Mikkel Jensen
(fagkoordinator for Kulturforståelse)

Laura Virginia Nielsen
(studerende, Engelsk)
Observatører (studerende)
Silke Wadskjær Mølgaard
(decentral studievejleder)

Tilde Krarup Nielsen
(studerende, Engelsk)

Aftagerpanelet

Bachelor- og kandidatuddannelserne i Engelsk, Tysk og Kulturforståelse har nedsat et aftagerpanel, som har til opgave at drøfte spørgsmål om uddannelserne og sikre en dialog mellem uddannelserne og aftagerne om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet. Aftagerpanelerne spiller ligeledes en stor rolle i udviklingen og akkrediteringen af nye og eksisterende uddannelser.

Evaluering af uddannelse og undervisning

Studienævnet evaluerer hvert semester undervisningen på uddannelserne under Studienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse. Evalueringerne omfatter kurser, projektarbejde, det samlede semester og den samlede uddannelse (uddannelsesevaluering). Nedenfor kan du se de seneste resultater af evalueringen.

Læs mere om procedure for evalueringLæs mere om Aalborg Universitets kvalitetssikring og –udvikling af uddannelser

Evaluering af uddannelse og undervisning